ລາຄາ Sim+Package

  • ແພັກເກັດ 5GB / 3 ວັນ / ລາຄາ 15,000 ກີບ
  • ແພັກເກັດ 7GB / 7 ວັນ / ລາຄາ 25,000 ກີບ
ວິທີເປີດນຳໃຊ້ ກົດ *121# ເພື່ອໃຊ້ງານ ຫລື ສອບຖາມ Contact center 101

Prepaid-package

Code 4

Data Volume

2.5 GB

Age of use

30 Day

100,000 kip

Dial

Shop now

Code 5

Data Volume

25 MB

Age of use

1 Day

1,000 kip

Dial

Shop now

Code 10

Data Volume

1.5 GB

Age of use

7 Day

10,000 kip

Dial

Shop now

Code 1

Data Volume

125 MB

Age of use

1 Day

5,000 kip

Dial

Shop now

Code 2

Data Volume

250 MB

Age of use

30 Day

10,000 kip

Dial

Shop now

Code 3

Data Volume

1.25 GB

Age of use

30 Day

50,000 kip

Dial

Shop now