140,000

ກີບ / ເດືອນ

ສັ່ງຈອງ

230,000

ກີບ / ເດືອນ

ສັ່ງຈອງ

308,000

ກີບ / ເດືອນ

ສັ່ງຈອງ

440,000

ກີບ / ເດືອນ

ສັ່ງຈອງ

660,000

ກີບ / ເດືອນ

ສັ່ງຈອງ

880,000

ກີບ / ເດືອນ

ສັ່ງຈອງ

1,200,000

ກີບ / ເດືອນ

ສັ່ງຈອງ

2,000,000

ກີບ / ເດືອນ

ສັ່ງຈອງ

3,200,000

ກີບ / ເດືອນ

ສັ່ງຈອງ

4,000,000

ກີບ / ເດືອນ

ສັ່ງຈອງ

500,000

ກີບ / ເດືອນ

ສັ່ງຈອງ

900,000

ກີບ / ເດືອນ

ສັ່ງຈອງ

ປ້ອນຂໍ້ມູນ

ຊື່​ ແລະ ນາມສະກຸນ *

ເບີໂທຕິດຕໍ່ *

ແຂວງ *

ຮັບສິດທິພິເສດ (ໂປຣໂມເຊິນ) *

💥 ຈ່າຍລ່ວງໜ້າ 1 ເດືອນ ຟຣີຄ່າຕິດຕັ້ງ ແລະ ນຳໃຊ້ Modem ຟຣີ

💥 ຈ່າຍລ່ວງໜ້າ 3 ເດືອນ ຟຣີ 1 ເດືອນພ້ອມຮັບດາຕ້າເທີງມືຖື

💥 ຈ່າຍລ່ວງໜ້າ 6 ເດືອນ ຟຣີ 2 ເດືອນພ້ອມຮັບດາຕ້າເທີງມືຖື

💥 ຈ່າຍລ່ວງໜ້າ 12 ເດືອນ ຟຣີ 4 ເດືອນ ພ້ອມຮັບ ດາຕ້າເທິງມືຖື ແລະ ຮັບນາທີໂທຟຣີ

ບໍ່ຮັບສິດທິພິເສດ (ໂປຣໂມເຊິນ)