• ອັດຕາຄ່າບໍລິການຕ່າງໆ
  • ສາລະໜ້າຮູ້
  • 300 ກີບ/ນາທີ
  • *1136 ໂທອອກ
  • ແນະນຳວິທີເຮັດອາຫານ
  • 300 ກີບ/ນາທີ
  • *1137 ໂທອອກ
  • ທຳນາຍດວງຊະຕາ
  • 300 ກີບ/ນາທີ
  • *4444 ໂທອອກ
  • ຕະລົກຊວນຫົວ
  • 500 ກີບ/ນາທີ
  • *5555 ໂທອອກ
  • ສາລະຮູ້ໄວ້ໄດ້ປະໂຫຍ
  • 300 ກີບ/ນາທີ
  • *1146 ໂທອອກ
ແມ່ນບໍລິການທີ່ໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດໂທເຂົ້າໄປຟັງສາລະຫນ້າຮູ້, ຂ່າວສານ, ທຳນາຍດວງຊະຕາ, ຕະລົກຊວນຫົວ, ວິທີການເຮັດອາຫານ ແລະ ອື່ນໆ. ເຊິ່ງ ລາວ ໂທລະຄົມ ໄດ້ມີການອັບເດດຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫມ່ໆຢຸ່ສະເຫມີ ທ່ານສາມາດໂທເຂົ້າຟັງບໍລິການທີ່ຕ້ອງການໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍ ໂທປຸບ ໄດ້ຟັງປັບ ບໍ່ຕ້ອງລໍຖ້າສາຍດົນ ເປັນການສ້າງຄວາມສຸກ ແລະ ຄວາມມ່ວນຊື່ນໃຫ້ທ່ານ ທຸກທີ່ ທຸກເວລາ


ຮັບຟັງທຸກໆບໍລິການ
- ກົດ *1136 ແລ້ວໂທອອກ - ຮັບຟັງບໍລິການສາລະໜ້າຮູ້
- ກົດ *1137 ແລ້ວໂທອອກ - ຮັບຟັງບໍລິການແນະນຳວິທີເຮັດອາຫານ
- ກົດ *4444 ແລ້ວໂທອອກ - ຮັບຟັງບໍລິການທຳນາຍດວງຊະຕາ
- ກົດ *5555 ແລ້ວໂທອອກ - ຮັບຟັງບໍລິການຕະລົກຊວນຫົວ
- ກົດ *1146 ແລ້ວໂທອອກ - ຮັບຟັງບໍລິການສາລະຮູ້ໄວ້ໄດ້ປະໂຫຍດ