• ອັດຕາຄ່າບໍລິການຕ່າງໆ
  • ຄວາມໄວ
  • ລາຄາ/Mbps/ເດືອນ
  • ລາຄາລວມ/ເດືອນ
  • 1 Mbps
  • 140,000 ກີບ
  • 140,000 ກີບ
  • 2 Mbps
  • 110,000 ກີບ
  • 220,000 ກີບ
  • 3 Mbps
  • 105,000 ກີບ
  • 315,000 ກີບ
  • 4 Mbps
  • 100,000 ກີບ
  • 400,000 ກີບ
  • 5 Mbps
  • 90,000 ກີບ
  • 450,000 ກີບ
  • 6 Mbps
  • 85,000 ກີບ
  • 510,000 ກີບ
  • 7 Mbps
  • 85,000 ກີບ
  • 595,000 ກີບ
  • 8 Mbps
  • 85,000 ກີບ
  • 680,000 ກີບ
  • 9 Mbps
  • 85,000 ກີບ
  • 765,000 ກີບ
  • 10 Mbps
  • 75,000 ກີບ
  • 750,000 ກີບ
  • 11 Mbps
  • 75,000 ກີບ
  • 825,000 ກີບ
  • 12 Mbps
  • 75,000 ກີບ
  • 900,000 ກີບ
  • 13 Mbps
  • 75,000 ກີບ
  • 975,000 ກີບ
  • 14 - 20Mbps
  • 75,000 ກີບ
  • ....
  • 21 - 30Mbps
  • 70,000 ກີບ
  • ....
  • 31 - 80Mbps
  • 70,000 ກີບ
  • ....
  • 81 - 100Mbps
  • 65,000 ກີບ
  • ....
  • 101 - 150 Mbps
  • 65,000 ກີບ
  • ....
Fiber To The Home ​ເປັນ​ເທັກ​ໂນ​​ໂລ​ຊີ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດບຣອດ​​​ແບ​ນຄວາມ​ໄວ​ສູງພາຍ​ໃນ​ເຮືອນ​ ແລະ ຫ້ອງການ ​ໂດຍຜ່ານ​ສາຍ​ໄຍ​ແກ້ວ​ນຳ​ແສງຕໍ່​ຕົງ​ເຖີງ​ເຮື​ອນລູກ​ຄ້າ​​ ​ເຊິ່ງມີ​ລັກສະນະ​ພິ​ເສດ​ຄື:
- ສາມາດ​ໃຫ້​ບໍລິການລູກ​ຄ້າ​ໃນ​ທົ່ວປະ​ເທດ​​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ຢູ່​​ເທດສະບານ​ແຂວງ.
- ສາມາດສະໝັກ​ນຳ​ໃຊ້​ໂທ​ລະ​ສັບ​ພື້ນ​ຖານ​ໄດ້ 02 ນໍ້າ​ເບີ​.
- ສາມາດ​ເລືອກ​ຄວາມ​ໄວ​ແຕ່ 2 Mbps ​ເຖີງ 100 Mbps ( ເອກະສານ​​ໃນ​ການ​ສະໝັກ (Register form) )


ປະກອບ​​​​ແບບຟອມສະໝັກ​ນຳ​ໃຊ້ ທີ່​ປ່ອງ​ບໍລິການ​ຂອງ​ລາວ​ໂທລະ​ຄົມ ຫລື ສາມາດດາວ​ໂລດ​ແບບ​ຟອມ​ໄດ້ທີ່


ວິທີ່ນຳໃຊ້ FTTH ( FTTH user guide )
- ສາມາດດາວໂຫລດ PDF File ຫຼື ເລື່ອນລົງລຸ່ມເພື່ອອ່ານໄດ້ເລີຍ


FTTH user guide download