• ອັດຕາຄ່າບໍລິການຕ່າງໆ
  • ແພັກເກັດ 1
  • 5,000 ກີບ/5ຊົ່ວໂມງ
  • ພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ / ເລີ່ມນັບຕັ້ງແຕ່ທຳອິດທີ່ລັອກອິນ
  • ແພັກເກັດ 2
  • 10,000 ກີບ/10ຊົ່ວໂມງ
  • ພາຍໃນ 7 ມື້ / ເລີ່ມນັບຕັ້ງແຕ່ທຳອິດທີ່ລັອກອິນ
  • ແພັກເກັດ 3
  • 25,000 ກີບ/30ຊົ່ວໂມງ
  • ພາຍໃນ 30 ມື້ / ເລີ່ມນັບຕັ້ງແຕ່ທຳອິດທີ່ລັອກອິນ
  • ແພັກເກັດ 4
  • 50,000 ກີບ/70ຊົ່ວໂມງ
  • ພາຍໃນ 30 ມື້ / ເລີ່ມນັບຕັ້ງແຕ່ທຳອິດທີ່ລັອກອິນ
ບໍລິການອິນເຕີເນັດ @LTC_Wifi
- ອິນເຕີເນັດແບບບໍ່ມີສາຍຄວາມໄວສູງ ສາມາດດາວໂຫລດໄດ້ບໍ່ຈຳກັດ ສ້າງມິຕິໃຫມ່ໃນການນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດ
- ສຳລັບ iOS ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ສັນຍານໄດ້ອັດຕະໂນມັດ ພຽງດາວໂຫລດ file ຂ້າງລຸ່ມນີ້.


ຈຸດໃຫ້ບໍລິການ
- ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
- ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ
- ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
- ແຂວງ ຈຳປາສັກ
- ແຂວງ ເຊກອງ


ວິທີ່ສະໝັກ
- ກົດ *155*3*ລະຫັດບັດຕື່ມເງິນ ຫຼື ລະຫັດແພັກເກັດ# ໂທອອກ