Promotion
SMS ຮັບຜົນຫວຍອອກ
ຄ່າບໍລິການ 5,000 ກີບ/ເດືອນ ໄດ້ຮັບຜົນຫວຍ 8 ຄັ້ງ/ເດືອນ
SMS ກວດເບິ່ງຜົນຫວຍອອກຍ້ອນຫຼັງ
ຄ່າບໍລິການ 800 ກີບ/ຄັ້ງ
SMS ການສັ່ງຊື້ຫວຍ
ຄ່າບໍລິການ ບໍ່ເສຍຄ່າບໍລິການສົ່ງ SMS
ບໍລິການ ສັ່ງຊື້ຫວຍ, ຮັບຜົນຫວຍ ແລະ ກວດເບິ່ງຜົນຫວຍຍ້ອນຫລັງ ເປັນອີກບໍລິການຫນື່ງທີ່ຊ່ວຍສ້າງຄວາມສະດວກສະບາຍໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ທີ່ຕອ້ງການສ່ຽງໂຊກ ແຕ່ບໍມີເວລາອອກໄປຊື້ຫວຍ ຫລື ບໍ່ສະດວກອອກໄປຊື້ຫວຍໃນເວລາກາງຄືນ ພຽງແຕ່ທ່ານໃຊ້ບໍລິການນີ້ ທ່ານກໍ່ສາມາດສັ່ງຊື້ຫວຍຜ່ານມືຖືໄດ້ ພ້ອມທັງມີຜົນຫວຍອອກສົ່ງເຖິງມືຖືຂອງທ່ານ ແລະ ທ່ານຍັງສາມາດກວດເບິ່ງຜົນຫວຍຍ້ອນຫລັງໄດ້ອີກດ້ວຍ
- ຊື້ຫວຍຜ່ານ SMS
- ສັ່ງຊື້ຜ່ານ SMS ໂດຍເຂົ້າໄປເມນູຂໍ້ຄວາມ ແລ້ວພິມເລກສ່ຽງໂຊກ ຕາມດ້ວຍເຄື່ອງໝາຍ * ແລະ ຈຳນວນເງິນທີ່ຕ້ອງການສັ່ງຊື້ ຕາມດ້ວຍເຄື່ອງໝາຍ # ສົ່ງໄປທີ່ເບີ 8899 ຕົວຢ່າງ: ສັ່ງຊື້ເລກ 3 ໂຕ 555 ຈຳນວນ 5,000 ກີບ ພິມ 555*5000# ສົ່ງໄປທີ່ເບີ 8899 (ສາມາດສັ່ງຊື້ພ້ອມກັນໃນ SMS ດຽວໄດ້ 6 ປ່ອງ)
- ບໍ່ເສຍຄ່າບໍລິການສົ່ງ SMS
- ການສັ່ງຊື້ຫວຍຜ່ານ USSD = ກົດ *8899*ເລກສ່ຽງໂຊກ*ຈຳນວນເງິນທີ່ຕ້ອງການຊື້# ແລ້ວໂທອອກ ( ຕົວຢ່າງ : ກົດ *899*770*5000# ໂທອອກ ແມ່ນການຊື້ເລກ 3 ໂຕ 770 ຈຳນວນ 5,000ກີບ )

SMS ຮັບຜົນຫວຍອອກ
- ວິທີສະໝັກ : ພິມ R/r ສົ່ງໄປທີ່ເບີ 1134
- ວິທີຍົກເລີກ : ພິມ C/c ສົ່ງໄປທີ່ເບີ 1134
- ຄ່າບໍລິການ : 5,000 ກີບ/ເດືອນ (ໄດ້ຮັບຜົນຫວຍ 8 ຄັ້ງ/ເດືອນ)

SMS ກວດເບິ່ງຜົນຫວຍອອກຍ້ອນຫຼັງ
- ວິທີກວດເບິ່ງຜົນຫວຍ ໃນວັນທີຫວຍອອກ : ພິມ C/c ສົ່ງໄປທີ່ເບີ 1141
- ວິທີກວດເບິ່ງຜົນຫວຍຍ້ອນຫຼັງ ໃນວັນທີຫວຍອອກຜ່ານມາ : ພິມ L ຍະວ່າງ ວັນເດືອນປີ ທີ່ຫວຍອອກຜ່ານມາ ສົ່ງໄປທີ່ເບີ 1141
- ຕົວຢ່າງ : ກວດເບິ່ງຜົນຫວຍອອກຂອງວັນທີ 30/04/2013 ( ພິມ L ຍະວ່າງ 30042013 ສົ່ງໄປທີ່ເບີ 1141 )
- ຄ່າບໍລິການ : 800 ກີບ/ຄັ້ງ


Copyright © 2023 , All Rights Reserved | Version : 2.0