img

ຈັບຕາ ເຊື້ອໄວຣັດໂຄວິດ-19 ສາຍພັນໃັຫມ່ “ມິວ Mu” ?

ອົງການອານະໄມໂລກ (WHO) ປະກາດຈັບຕາໄວຣັດໂຄວິດສາຍພັນໃຫມ່ “ມິວ Mu ຫລື B.1.621” ທີພົບຄັ້ງແລກໃນປະເທດ Colombia ໃນເດືອນ ມີນາ ປະຈຸບັນແຜ່ໄປແລ້ວຢ່າງໜ້ອຍ 39 ປະເທດຖືກຈັດໃນປະເພດເປັນສາຍພັນທີ່ຕ້ອງສົນໃຈ ເພາະມີຈຸດທີ່ກາຍພັນຫລາຍຕຳແໜ່ງ ອາດຈະຜ່ານສິ່ງປ້ອງກັນຂອງ ວັກຊີນທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ.

View: 12 | 9/17/2021 1:47:20 PM | Covid-19

ອ່ານຂ່າວ...

img
ໂຄວິດສາຍພັນ ເດວຕ້າ ຕິດງ່າຍແມ່ນແທ້ບໍ?

ໃນເບື້ອງຕົ້ນມີການຄາດການວ່າເຊື້ອ ໂຄວິດສາຍພັນອາວຟ້າສາມາດແຜ່ກະຈາຍເຊື້ອໄດ້ໄວກວ່າເຊື້ອໂຄວິດປົກກະຕິປະມານ 50% ແຕ່ສໍາລັບໂຄວິດສາຍພັນ ເດວຕ້າ ນັ້ນຈະແຜ່ກະຈາຍໄດ້ ໄວກວ່າສາຍພັນອັງກິດປະມານ 60% ອີກທັງອົງການອານະໄມໂລກ (WHO) ຍັງແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ເຊື້ອໄວຣັດໂຄວິດ-19 ສາມາດລອຍຕົວຢູ່ໃນອາກາດດັ່ງນັ້ນຈິງກໍໃຫ້ເກີດຄວາມຊ.....

View: 607 | 9/9/2021 9:27:34 PM | Covid-19

ອ່ານຂ່າວ...

img
ເຮົາຈະຢູ່ຮ່ວມກັບ ໂຄວິດ-19 ຕໍ່ໄປໄດ້ແນວໃດ?

ອິງຕາມສະພາບການປັບໂຕໃນຍຸກພະຍາດໂລກລະບາດ ທຸກມື້ນີ້ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປັບຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງ ການດຳລົງຊີວິດປົກກະຕິ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ໃສ່ໃຈ ແລະ ກັງວົນຫຼາຍຕໍ່ການປ້ອງກັນໄວຣັດ, ພວກເຮົາບໍ່ຄວນຈະດຳລົງຊີວິດແບບຈຳກັດຢູ່ໃນມາດຕະການຕ່າງໆ. ພວກເຮົາຄວນມີສະຕິໃຫ້ສູງຂື້ນ, ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກັບວິທະຍາສາດໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ ເພື່ອເຂົ້າໃຈແ.....

View: 600 | 9/9/2021 9:19:42 PM | Covid-19

ອ່ານຂ່າວ...


Copyright © 2021 , All Rights Reserved | Version : 2.0