img

IT Easy ວິທີຮັກສາມືຖືໃຫ້ໃຊ້ໄດ້ດົນຂື້ນ!

ໂທລະສັບມືຖື ສະມາດໂຟນ (Smartphone) ເປັນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ຂອງຄົນຍຸກ IT ເພາະໂທລະສັບມືຖື ນັ້ນ ປຽບເໝືອນອະໄວຍະວະໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງຄົນເຮົາ ທີ່ຊ່ວຍໃນການບໍລິຫານຈັດການກັບຊີວິດໃຫ້ງ່າຍຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ. ບໍ່ວ່າເຮົາຈະໄປໃສກໍ່ຕ້ອງມີຕິດໂຕໄວ້ຕະຫຼອດເວລາ, ແຕ່ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າ ມືຖືແຕ່ລະລຸ້ນມີອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ແຕກຕ່າງ.....

View: 223 | 9/13/2021 4:15:42 PM | ຂ່າວສານ ດິຈິຕອນ

ອ່ານຂ່າວ...

img
ໝົດເວລາເພີດເພີນ YouTube ຕັ້ງເວລາແຈ້ງເຕື່ອນໃຫ້ນອນໄດ້ແລ້ວ

ເນື່ອງຈາກ YouTube ແມ່ນສູນລວມວິດີໂອ ຄອນເທັນ (Content) ຫຼາກຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນເພີດເພີນ ແລະ ປ່ອຍໃຈ ປ່ອຍເວລາໃຫ້ເສຍໄປໂດຍບໍ່ຮູ້ໂຕ, ສະນັ້ນ YouTube ໄດ້ເບິງເຫັນບັນຫາດັ່ງກ່າວ ຈື່ງສ້າງ ຟີເຈີ (Feature) ແຈ້ງເຕື່ອນຂື້ນມາ ເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ພັກຜ່ອນສາຍຕາ|

View: 2570 | 8/9/2021 3:39:45 PM | ຂ່າວສານ ດິຈິຕອນ

ອ່ານຂ່າວ...


Copyright © 2021 , All Rights Reserved | Version : 2.0