Hello World ນາທີປະຫວັດສາດ ໃຊ້ສະໝອງສັ່ງການ ພີມລົງໃນ ທະວີດເຕີ.

img

ຄຳວ່າ: Hello World ກັບມາມີມົນຂັງອີກເທືອໜື່ງ ຫຼັງຈາກທີ່ທາງບໍລິສັດ ຜູ້ພັດທະນາລະບົບເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ ສະໝອງຄົນກັບ ຄອມພິວເຕີ (Synchron) ໄດ້ລອງໃຫ້ ( Philip O’Keefe ) ຜູ້ປ່ວຍພະຍາດກ້າມຊີ້ນອ່ອນແຮງ (ASL) ອາຍຸ 62ປີ, ສົ່ງຂໍ້ຄວາມໃນ Twitter ແບບບໍ່ໄດ້ໃຊ້ນິ້ວມືພີມ ແຕ່ເປັນການໃຊ້ ສະໝອງ ສັ່ງການແທນ!! ໂດຍທີ່ ທາງບໍລິສັດ Synchron ໄດ້ໃຊ້ອຸປະກອນ Brain-Computer Interface (BCI) ທີ່ເອີ້ນວ່າ: Stentrode ໂດຍມີຂະໜາດພຽງ 8ມິນລີແມັດ. ສຽບເຂົ້າໄປໃນເສັ້ນເລືອດບໍລິເວນຄໍ, ເຮັດໃຫ້ Philip O’Keefe ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ຄອມພິວເຕີ ເຂົ້າກັບສະໝອງ ແບບໄຮ້ສາຍໄດ້.

ໂດຍຜ່ານການແປງກະແສໄຟຟ້າໃນສະໝອງ ໃຫ້ກາຍເປັນເປັນຂໍ້ມູນ Digital, ສຳລັບ ຂໍ້ດີຂອງອຸປະກອນນີ້ຄື: ບໍ່ຕ້ອງມີການຜ່າຕັດ, ແຕ່ຕ້ອງໃຊ້ເວລາເປັນປີ ໃນການປັບໂຕ, ນັບຕັ້ງແຕ່ ເດືອນ ເມສາ 2020 ທີ່ໄດ້ມີການຕິດຕັ້ງ. ລ່າສຸດທາງທີມງານໄດ້ລອງໃຫ້ໃຊ້ Twitter ຜ່ານບັນຊີຂອງ Thomas Oxley ເຊິ່ງເປັນ CEO ຂອງບໍລິສັດ Synchron. ແລະ ນີ້ແມ່ນຂໍ້ຄວາມ ທະວິດເຕີ ທຳອິດຂອງໂລກ ທີ່ພີມຈາກການ ຄຶດ ແທນການພີມດ້ວຍມື.

img

“ລະບົບນີ້ໜ້າສົນໃຈຫຼາຍ ມັນຄືກັບການຮຽນຮູ້ທີ່ຈະຂີ່ ລົດຖີບ ຄັ້ງທຳອິດຕອນຍັງນ້ອຍເລີຍ. ຈົນຕອນນີ້ພຽງແຕ່ຄຶດ ກໍ່ສາມາດລະບຸຈຸດທີ່ຕ້ອງການ ຄລິກ ຫຼື ແປ້ນພີມພິມທີ່ເອົາໄວ້ພີມຂໍ້ຄວາມ. ການກົດສົ່ງອີເມລ, ການຊ໊ອປປີ້ງອອນລາຍ ແລະ ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫາທຸກຄົນ ທົ່ວໂລກ ຜ່ານທະວິດເຕີເປັນຕົ້ນ”.

- ນັບເປັນອີກໜື່ງບາດກ້າວສຳຄັນຂອງເທັກໂນໂລຊີ BCI ທີ່ໃນອານາຄົດຈະມີຄວາມໝາຍຕໍ່ຜູ້ປ່ວຍ ASL ກັບຜູ້ທີ່ ພິການ ແລະ ອີກຫຼາກຫຼາຍ ຢ່າງແນ່ນອນ. ໂດຍຈະມີການນຳໄປປະຍຸກແບບໃດ ແລະ ເປັນແນວໃດ ຕ້ອງລໍຖ້າຕິດຕາມ, ນອກນີ້ ຍັງຕ້ອງຈັບຕາເບິງ ເທັກໂນໂລຊີ ຂອງ Elon Musk ທີ່ມີກຳນົດກຽມທົດສອບກັບມະນຸດໃນປີ 2022 ນຳ.

- ທ້າຍນີ້ ຢ່າລືມ ຖ້າຖືກໃຈ ກົດ Like, ກົດ Share ໃຫ້ແດ່ເດີ. ໂອກາດໜ້າຈະແມ່ນ ບົດຄວາມໄອທີເລື້ອງໃດ..ໃຫ້ທ່ານຕິດຕາມ ແລະ ສາມາດສະເໜີ ຄຳເຫັນ ຫຼື ຄອມເມັ້ນໃສ່ທາງກ້ອງ ບົດຄວາມໄດ້ເລີຍເດີ.

View: 15222 | 1/26/2022 2:29:09 PM | ຂ່າວສານ ດິຈິຕອນ

ຍ້ອນກັບ

ຮູບພາບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງCopyright © 2023 , All Rights Reserved | Version : 2.0