ເປັນຫຍັງຄົນຈິ່ງລັງເລໃນການສັກວັກຊີນປ້ອງກັນ COVID-19 !!!

ການສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນ COVID-19 ແລ້ວ ເຂັມທີ 1, ເຂັມທີ 2, ເຂັມທີ 3 ແລະ ອາດຈະຮອດເຂັມທີ 4 ເພາະມີການແຜ່ລະບາດສາຍພັນໃໝ່ “ໂອໄມຄຣອນ” ຈາກຫລາຍກະແສຂ່າວ ເຮັດໃຫ້ຫລາຍຄົນ ເລີ່ມຮູ້ສຶກບໍ່ປອດໄພ ແລະ ເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຂອງໂຕເອງ.

ຈາກການຕິດຕາມ ຟັງຂ່າວໃນຫຼາຍຊ່ອງທາງກ່ຽວກັບການ ສັກວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕັ້ງແຕ່ປີ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ ຈົນຮອດປັດຈຸບັນປີ 2021 ພົບວ່າຫລາຍກວ່າ 60% ຂອງປະຊາຊົນໃນທົ່ວໂລກຈະໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີນປ້ອງກັນ COVID-19 ໃນແຕ່ລະປະເທດມີອັດຕາການສັກວັກຊີນ ປ້ອງກັນພະຍາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແຕ່ກໍຍັງມີຫລາຍຄົນທີ່ລັງເລໃຈໃນການສັກວັກຊີນ ເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດ ຂອງທາງອົງການອະນາໄມໂລກ ເອີ້ນວ່າ: ວັກຊີນລັງເລ ມີຫຼາຍແນວໂນ້ມໃນສັງຄົມທີ່ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີນປ້ອງກັນ COVID-19 ມີການຄົ້ນຄ້ວາຢູ່ຕ່າງປະເທດທີ່ໄດ້ສຶກສາເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລັງເລ ໃນການສັກວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19 ດັ່ງນີ້:

1. ການໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ: ບໍ່ມີຫຼັກຖານໃດໆທີ່ຈະອ້າງເຖິງການສັກວັກຊີນປ້ອງກັນ COVID-19 ແລະ ຂ່າວການເສຍຊີວິດຂອງການສັກວັກຊີນ ຂາດຫຼັກຖານອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ ສົງໄສຄຸນນະພາບຂອງວັກຊີນ ອີກບາງຂ່າວ ກໍ່ສາມາດປິ່ນປົວໄດ້ດ້ວຍໂຕເອງໂດຍບໍ່ຕ້ອງສັກວັກຊີນ ແລະ ການສັກວັກຊີນເພີ່ມຈໍານວນເຊື້ອພະຍາດໃນຮ່າງກາຍທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດຫຼາຍຂຶ້ນ.

2. ຄວາມປອດໄພ: ມີຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບປະສິດທິພາບຂອງ ວັກຊີນ ແລະ ວັກຊີນອາດເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍ.

3. ຄວາມບໍ່ໝັ້ນໃຈ: ປະຊາຊົນມີຄວາມບໍ່ໝັ້ນໃຈກັບ ບໍລິສັດຜະລິດ ວັກຊີນ ແລະ ອົງການທີກ່ຽວຂ້ອງ.

4. ການຕັດສິນໃຈ: ຫຼາຍຄົນຕ້ອງການ ລໍຖ້າວັກຊີນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຜ່ານການທົດລອງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ເພື່ອຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການເລືອກສັກວັກຊີນໂຕເອງ.

ຕ້ອງການຄວາມປອດໄພໂດຍບໍ່ມີຄວາມຢ້ານ ແລະ ການສູນເສຍ ຕ້ອງຄໍານຶງເຖິງຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບປະຊາຊົນໃນສັງຄົມທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ ແລະ ຕ້ອງການທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຊົມເຊີຍໃນທີ່ສຸດ, ທ່ານຕ້ອງການຄວາມສໍາເລັດໃນຊີວິດ ໃນເວລາທີ່ ຄົນມີຄວາມພໍໃຈຢ່າງເຕັມທີ່ໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ, ເລືອກທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດສໍາລັບຕົວເອງ ແລະ ຄົນອ້ອມຂ້າງ ຖ້າທ່ານຍັງລັງເລ ຈະໄດ້ພະຍາຍາມຄົ້ນຫາຄວາມຕ້ອງການຂອງເຮົາເອງບໍ່ ເມື່ອທ່ານຊອກຫາຄໍາຕອບ ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະດໍາເນີນການເພື່ອປົກປ້ອງຕົວທ່ານເອງ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທ່ານ ດ້ວຍຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມຫ່ວງໃຍ.

img

View: 15593 | 12/31/2021 6:06:42 PM | Covid-19

ຍ້ອນກັບ

ຮູບພາບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງCopyright © 2023 , All Rights Reserved | Version : 2.0