ວັກຊີນ ໄຟເຊີ ເປີດເຜີຍວັກຊີນ Covid-19 ເຂັມກະຕຸ້ນ ຊ່ວຍປ້ອງກັນສາຍພັນ ໂອໄມຄຣອນ

ນີວຢອກ ປະເທດ ສະຫາລັດອາເມຣິກາ ໃນອາທິດທີຜ່ານມາ Pfizer ແລະ Biotech ຜູ້ພັດທະນາວັກຊີນປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອໄວຣັດໂຄໂຣນາສາຍພັນໃໝ່ ເປີດເຜີຍວ່າ: ການສັກວັກຊີນ Covid-19 ເຂັມກະຕຸ້ນ ສາມາດຊ່ວຍປ້ອງກັນເຊື້ອໄວຣັດ ຊະນິດກາຍພັນ “ໂອໄມຄຣອນ” ໃນຂະນະທີ່ວັກຊີນ ສອງເຂັມອາດຈະບໍ່ພຽງພໍອີກຕໍ່ໄປ.

ການຖະແຫຼງການ ຮ່ວມຂອງສອງບໍລິສັດອີງຕາມຜົນຂອງການສຶກສາໃນຫ້ອງທົດລອງເບື້ອງຕົ້ນ ລະບຸວ່າ ວັກຊີນ COVID-19 ຂອງ Pfizer ແລະ Biotech ຈໍານວນ ສາມເຂັມ ຈະສາມາດສ້າງ Antibody ທີ່ພຽງພໍຕໍ່ ກັບການປ້ອງກັນ ສາຍພັນ ໂອໄມຄຮອນ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າ ວັກຊີນສອງເຂັມອາດຈະບໍ່ພຽງພໍ ສຳລັບປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອໄວຣັດ “ໂອໄມຄຣອນ” ແຕ່ມັນອາດຈະຍັງສາມາດປ້ອງກັນພະຍາດຮ້າຍແຮງທີ່ເກີດຈາກການຕິດເຊື້ອໄວຣັດ ໂອໄມຄຣອນ ໄດ້.

ທ່ານ Albert Burla ປະທານ ແລະ CEO ຂອງ Pfizer ເປີດເຜີຍວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າວັກຊີນປ້ອງກັນ COVID-19 ສອງເຂັມ ອາດຈະປ້ອງກັນອາການຮ້າຍແຮງທີ່ເກີດຈາກເຊື້ອໄວຣັດ ສາຍພັນ ໂອໄມຄຣອນ ແຕ່ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນເຫຼົ່ານີ້ ໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນວ່າການສັກຢາວັກຊີນ ເຂັມທີສາມ ຈະມີການປົກປ້ອງທີ່ດີກວ່າ ສະນັ້ນ, ການສັກຢາວັກຊີນເຂັມ ທີ 3 ເພື່ອກະຕຸ້ນ ຈິ່ງເປັນແນວທາງປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງ COVID-19.

ທ່ານ Ugur Zahin, CEO ແລະ ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງຂອງ Biotech ກ່າວວ່າ Pfizer ແລະ Biotech ກໍາລັງສືບຕໍ່ພັດທະນາວັກຊີນປ້ອງກັນ COVID-19 ໂດຍປັບສູດ ພາຍໃຕ້ເປົ້າຫມາຍສ້າງການປ້ອງກັນໃນລະດັບທີ່ສູງຂື້ນ ບໍລິສັດທັງສອງໄດ້ເລີ່ມພັດທະນາວັກຊີນເພື່ອຈັດການກັບ ໂອໄມຄຣອນ ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 25 ພະຈິກ 2021 ແລະ ອາດຈະສາມາດຈັດສົ່ງວັກຊີນດັ່ງກ່າວໄດ້ປະມານເດືອນມີນາ 2022.

img

View: 15442 | 12/24/2021 10:32:03 AM | Covid-19

ຍ້ອນກັບ

ຮູບພາບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງCopyright © 2023 , All Rights Reserved | Version : 2.0