ໂອໄມຄຣອນ ອາດຈະເປັນຕົ້ນເຫດໃຫ້ ໂຄວິດ-19 ຢຸດຕິການແຜ່ລະບາດທົ່ວໂລກໄດ້

ໂອໄມຄຣອນ ອາດຈະເປັນຕົ້ນເຫດໃຫ້ ໂຄວິດ-19 ຢຸດຕິການແຜ່ລະບາດສູ່ຄົນ ໃນມູມມອງທີ່ດີທີ່ສຸດ ຍ້ອນໄວຣັດໂຄວິດ ລຳດັບ ທີ 7 ກໍໃຫ້ເກີດ COVID-19 ແມ່ນເຊື້ອໄວຣັດທີ່ມີສາຍພັນທຸກໍາອັນດຽວທີ່ເອີ້ນວ່າ RNA ດັ່ງນັ້ນຈະມີການກາຍພັນໄດ້ຕະຫຼອດເວລາໃນໄລຍະສອງປີທີ່ຜ່ານມາ ມີການກາຍພັນຫຼາຍກວ່າ 1000 ຊະນິດສາຍພັນ ໄປແລ້ວ ເປັນຕົ້ນ ແລະ ສາຍພັນຍ່ອຍ.

ມີສາຍພັນທີ່່ຄົນຮູ້ຈັກຢູ່ປະມານ 10 ຊະນິດ ເນື່ອງຈາກວ່າມັນຕ້ອງມີຄຸນລັກສະນະທີ່ແຜ່ລາມຢ່າງໄວວາແລະກວ້າງຂວາງ ສ້າງອາການບໍ່ສະບາຍ ຈຳນວນຫຼາຍ ຫຼື ຕໍ່ຕ້ານກັບວັກຊີນ ມີໄວຣັດຫຼາຍ ແຜ່ລະບາດແຕ່ບໍ່ໄດ້ແຜ່ລາມຫຼາຍ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຂອງຄົນ ເຊື້ອໄວຣັດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຮ້າຍແຮງ ແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ແຜ່ລາມຢ່າງໄວວາແລະກວ້າງຂວາງມັນຈະບໍ່ສໍາຄັນຕໍ່ຄົນຄືກັນ.

ລາຍງານໄດ້ລະບຸວ່າ: ການພິຈາລະນາ 3 ລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງໄວຣັດ ຈະເຮັດໃຫ້ເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະຄາດຄະເນການກາຍພັນຂອງເຊື້ອໄວຣັດ ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄົນແນວໃດ?

1. ຄວາມສາມາດໃນການແຜ່ກະຈາຍ (Transmissibility) ໄວ ແລະກວ້າງຂວາງ

2. ເຊື້ອພະຍາດທີ່ສ້າງອາການຮ້າຍແຮງໃນຄົນ (Severity of Disease)

3. ການຕໍ່ຕ້ານຢາວັກຊີນ (Effectiveness of Vaccine)

ໃນສະຖານະການທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບຄົນແມ່ນ ເຊື້ອໄວຣັດຕ້ອງແຜ່ລາມຢ່າງໄວວາໃນຈຸດດຽວມັນຕ້ອງໄວພໍທີ່ຈະກວມເອົາທຸກຊະນິດຈົນກ່ວາຊະນິດດຽວຍັງຄົງຢູ່ ແລະ ຕ້ອງໂຊກດີເຊື້ອໄວຣັດບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການໃດໆ ມັນເປັນການຕິດເຊື້ອແບບບໍ່ສະແດງອາການ ສ່ວນເລື່ອງການຕໍ່ຕ້ານຢາວັກຊີນ ຫຼື ບໍ່ ? ມັນຈະບໍ່ສໍາຄັນ ຫຼື ມີຄວາມຈໍາເປັນ ຖ້າເຊື້ອໄວຣັດ Omicron ມີຄື:ປະເດັນທີ່ນຶ່ງ ແຜ່ລາມກວ້າງຂວາງໄປທົ່ວໂລກ, ປະເດັນທີສອງຄືເຊື້ອໄວຣັດບໍ່ຮ້າຍແຮງ ບໍ່ສະແດງອາການ ແລະ ປະເດັນທີ ສາມ ເລື່ອງການຕໍ່ຕ້ານຢາວັກຊີນຈະບໍ່ແມ່ນປະເດັນສຳຄັນ ເມື່ອເຊື້ອໄວຣັດ Omicron ໄດ້ເອົາຊະນະ Delta ໄດ້ຢ່າງສໍາເລັດແລ້ວແຕ່ຄວາມຮຸນແຮງໂຕມັນເອງບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການໂຄວິດ-19ຈະຢຸດຢ່າງສົມບູນ.

ໃນກໍລະນີອື່ນໆ ມັນຈະມີຜົນກະທົບທີ່ແຕກຕ່າງກັນຕໍ່ຄົນ ເຖິງແມ່ນວ່າເຊື້ອໄວຣັດ Omicron ອາດຈະບໍ່ດີທີ່ສຸດແຕ່ໃນອະນາຄົດ ອາດຈະມີຫນຶ່ງ ຫຼື ເຊື້ອໄວຣັດ ກາຍພັນ ອື່ນ ດ້ວຍຄຸນລັກສະນະດັ່ງກ່າວ Covid-19 ຈະຖືກຢຸດຕິການແຜ່ລະບາດ ໂດຍບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວັກຊີນ ຫຼື ພູມຄຸ້ມກັນໃນທາງໃດກໍ່ຕາມ ແນວໃດກໍ່ຕາມ ການເລັ່ງການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການພັດທະນາວັກຊີນສໍາລັບພູມຄຸ້ມກັນ ຫຼື ມີການຕິດເຊື້ອພຽງພໍຈົນກ່ວາເກີດ ພູມຄຸ້ມກັນ.

ການຕິດຕາມເລື່ອງນີ້ຢ່າງໃກ້ຊິດ ເພື່ອເບິ່ງວ່າ Covid-19 ຈະຈົບລົງດ້ວຍຮູບແບບໃດ ໃນລະຫວ່າງເຊື້ອໄວຣັດ ກາຍພັນ ຈະທໍາລາຍໂຕເອງແລະບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດ ຫຼື ການຄົ້ນຄວ້າ ຂອງຄົນ ແລະ ພັດທະນາວັກຊີນຈົນກ່ວາມັນສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ສໍາເລັດ ຫຼື ການລະບາດຂອງໄວຣັດຫຼາຍ ຈົນກ່ວາມະນຸດໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດສ້າງພູມຄຸ້ມກັນ ເປັນທັດສະນະທີ່ມີຄວາມຮູ້ທາງວິຊາການ.

img

View: 16937 | 12/10/2021 7:47:27 PM | Covid-19

ຍ້ອນກັບ

ຮູບພາບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງCopyright © 2023 , All Rights Reserved | Version : 2.0