ຫຼັງຈາກສຳຜັດຜູ້ຕິດເຊື້ອ COVID-19 ເຮົາຄວນເຮັດແນວໃດ

ການສໍາຜັດໃກ້ສິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອ COVID-19 ເຮົາຄວນປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຂ້າງລຸ່ມນີ້:

- ຕ້ອງໄປເກັບຕົວຢ່າງເພື່ອກວດຫາເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ບໍ່ຄວນແວ່ຕາມທາງກ່ອນ ແລະ ຫຼັງກວດຫາເຊື້ອ, ກວດຫາເຊື້ອແລ້ວໃຫ້ກັບເຮືອນທັນທີ.

- ຕ້ອງຈຳກັດບໍລິເວນ ຫລື ແຍກປ່ຽວໂຕເອງຢູ່ເຮືອນ ຫຼື ສະຖານທີ່ ທີ່ເຈົ້າຫນ້າທີ່ກຳນົດໃຫ້ ເປັນເວລາ 14 ມື້ ສຳລັບຜູ້ສຳຜັດໃກ້ສິດ ກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອ ໂຄວິດ 19.

- ໃຫ້ຂໍ້ມູນກັບເຈົ້າຫນ້າທີ່ວ່າໄດ້ໄປໃສ ແລະ ພົວພັນໃຜແດ່ແບບລະອຽດ ເພື່ອຢຸດການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອ COVID-19.

- ວິທີການສັງເກດ ອາການໂຕເອງໃນຊ່ວງ ກັກໂຕ 14 ມື້ ສັງເກດອາການໄຂ້ ແລະ ອາການລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈທຸກມື້ ໂດຍແນະນຳໃຫ້ວັດແທກອຸນນະ ພຸມ ຮ່າງກາຍແຕ່ລະມື້. ອາການໄຂ້ ເມື່ອວັດແທກອຸນນະພຸມ ຮ່າງກາຍເຖິງ 37.5 ອົງສາ ມີອາການຮ້ອນໆ ໜາວໆ ປວດເມື່ອຍຕົນໂຕ. ສ່ວນອາການທາງ ເດີນຫາຍໃຈ ມີນໍ້າມູກ, ໄອ, ເຈັບຄໍ, ດັງບໍ່ໄດ້ກີ່ນ, ຫາຍໃຈຫອບເມື່ອຍ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ສາຍດ່ວນ 165 ຫຼື 166 ທັນທີ ຖ້າທ່ານເລີ່ມມີອາການສະແດງອອກ.

- ຂໍ້ປະຕິບັດໃນລະຫວ່າງການແຍກກັກໂຕ 14 ມື້ ຢູ່ເຮືອນ ຫລື ສະຖານທີ່ ທີມສະເພາະກິດຈັດສັນ. ຢູ່ບ້ານ ບໍ່ຢ່າງອອກໄປທາງນອກ ຫລື ໄປສະຖານທີ່ ແອອັດ ມີຄົນຈຳນວນຫລາຍ, ໃສ່ໜ້າກາກຢູ່ຫ່າງຈາກຜູ້ອື່ນ 2 ແມັດ, ລ້າງມືຕະຫລອດ ດ້ວຍນ້ຳ ແລະ ສະບຸ ຫລື ເຈວຂ້າເຊື້ອ, ການກິນເຂົ້າຕ້ອງແຍກ ຈາກຜູ້ອື່ນ ຫລື ຄົນໃນຄອບຄົວ, ອານະໄມ ເຄື່ອງນຸ່ງ ຜ້າປູຕຽງດ້ວຍສະບູ ຫລື ນໍ້ຳຢາຊັກເຄື່ອງ, ຄວນນອນແຍກຫ້ອງດຽວ, ການຖີ້ມຫນ້າກາກ ແລະ ຂີ້ເຫຍື້ອ ຕ້ອງໃສ່ຖົງຢ່າງດຳ ແລ້ວມັດປາກຖົງໃຫ້ແໜ້ນ, ການອານາໄມສະຖານທີ່ພັກ ເຊັ່ນ ຕຽງ ໂຕະ ຕັ່ງ ຫລື ເຄື່ອງໃຊ້ຕ່າງໆ, ຄວນໃຊ້ຫ້ອງນ້ຳແຍກກັນ.

img

View: 14880 | 11/12/2021 3:25:38 PM | Covid-19

ຍ້ອນກັບ

ຮູບພາບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງCopyright © 2023 , All Rights Reserved | Version : 2.0