Facebook ຈະລ໋ອກ!! ຖ້າບໍ່ເປີດໃຊ້ Facebook Protect ແທ້ຫວາ

ໃນໄລຍະນີ້ ຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກ ບາງທ່ານອາດໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ເປີດນຳໃຊ້ Facebook Protect ພາຍໃນ 15 ມື້, ຖ້າບໍ່ເປີດຈະເຮັດໃຫ້ບັນຊີຖືກລ໋ອກໄວ້ ແລະ ບໍ່ສາມາດໃຊ້ Facebook ໄດ້, ຈົນກວ່າຈະເປີດໃຊ້ງານດັ່ງກ່າວ. ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນສົງໄສວ່າ ມັນແມ່ນຫຍັງ ແລະ ມີປະໂຫຍດແນວໃດ. ມື້ນີ້ ແອັດມີນ ຈະມາແນະນຳວິທີເປີດ Facebook Protect ແບບງ່າຍໆມາບອກດັ່ງນີ້:

- Facebook Protect ແມ່ນຫຍັງ ?

Facebook Protect ແມ່ນລະບົບຊ່ວຍປ້ອງກັນ ບັນຊີຂອງທ່ານຖືກແຮກ (HACK) ຫຼື ຖືກຄົນອື່ນມາລັກເອົາໄປໃຊ້, ເຊິ່ງຖືກນຳໃຊ້ຢູ່ປະເທດ ອາເມລິກາ ມາກ່ອນແລ້ວ ແລະ ກຳລັງຂະຫຍາຍໄປໃນຫຼາຍໆ ປະເທດ. ສ່ວນໜ້າທີ່ຫຼັກໆຂອງ Facebook Protect ແມ່ນ: ລະບົບຊ່ວຍກວດສອບວ່າ ບັນຊີຂອງຜູ້ໃຊ້ມີການຄັ້ງຄ່າຄວາມປອດໄພໄວ້ດີພໍແລ້ວຫຼືບໍ່ ພ້ອມຍັງແຈ້ງໃຫ້ຕັ້ງຄ່າ ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມປອດໄພ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ບັນຊີຖືກຂີ້ລັກໄດ້ງ່າຍ. ໂດຍການເນັ້ນ 3 ຢ່າງດັ່ງນີ້:

1. ການຕັ້ງລະຫັດຜ່ານໃຫ້ຍາກຂື້ນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເດົາໄດ້ງ່າຍ.

2. ເປີດລະບົບຢືນຢັນໂຕຕົນແບບສອງຂັ້ນຕອນ.

3. ເປີດການແຈ້ງເຕືອນເມືອມີການລ໋ອກອິນຢູ່ອຸປະກອນເຄື່ອງອື່ນ.

- Facebook Protect ເປີດໃຊ້ແນວໃດ ?

1. ເຂົ້າໄປແອັບ Facebook ເຂົ້າໄປໃນສ່ວນຂອງບັນຊີເຟສບຸກທ່ານເອງ

2. ເຂົ້າໄປເມນູ ການຕັ້ງຄ່າ (Setting & Privacy) > Settings

3. ເລືອກຫົວຂໍ້ ລະຫັດຜ່ານແລະການຮັກສາຄວາມປອດໄພ (Password and Security)

4. ເລືອກຫົວຂໍ້ Security and Login ກວດສອບການຕັ້ງຄ່າຮັກສາຄວາມປອດໄພທີ່ສໍາຄັນຂອງທ່ານ (Facebook Protect)

5. Check Your Important Security Setting

6. ກົດເລືອກແກ້ໄຂ (Fix Now)

ພາຍຫລັງແກ້ໄຂສຳເລັດ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມທີ່ເຟສບຸກກຳນົດແລ້ວ ຈະບໍ່ຂື້ນເຄື່ອງໝາຍທ້ວງໃຫ້ແກ້ໄຂອີກ.

ແນວໃດກ່ຕາມ ສຳລັບຜູ້ທີ່ໃຊ້ເຟສບຸກ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນ ກໍ່ແມ່ນສາມາດກວດສອບໄດ້ດ້ວຍໂຕເອງ ຕາມຂັ້ນຕອນຂ້າງເທິງ ທີ່ໄດ້ແນະນຳມາ ຫຼື ອາດແມ່ນບັນຊີຂອງທ່ານແມ່ນມີການເຂົ້າລະຫັດທີ່ປອດໄພດີແລ້ວ ແລະ ບາງທີອາດໝາຍວ່າ ທ່ານຍັງບໍ່ຮອດຄິວທີ່ທາງເຟສບຸກ ຈະບັງຄັບໃຫ້ເປີດໃຊ້ງານໃນຕອນນີ້. ລວມໄປຮອດຂ່າວນີ້ອາດເປັນຄວາມຈິງ ຖ້າຫາກເຟສບຸກຂອງທ່ານຕົກໄປຢູ່ໃນມືຂອງຜູ້ອື່ນ.

ໝາຍເຫດ: ສຳລັບການເຂົ້າຕັ້ງຄ່າຂອງລະບົບ IOS ແລະ Android ແມ່ນອາດມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ທ່ານສາມາດອ່ານບົດຄວາມໄດ້ຕື່ມທາງ: https://www.facebook.com/gpa/facebook-protect

ຮູ້ຫຼືບໍ່: ປີ 2021 ນີ້ E-Mail ມີອາຍຸຄົບ 50 ປີ ແລ້ວ, ເຊິ່ງແມ່ນນັກວິສະວະກອນ ທີ່ຢູ່ໃນໂຄງການ ອາພາເນັດ ເປັນຜູ້ຄິດຄົ້ນຂື້ນມາ,

ລາວຊື່ວ່າ Ray Tomlinson.

ແລະ ຂໍ້ຄວາມທີ່ສົ່ງອອກໄປທຳອິດແມ່ນ: QWERTYUIOP

ແລະ ຄົນທີ່ 02 ທີ່ໄດ້ສົ່ງ E-mail ອອກ, ແມ່ນ Queen Elizabeth.

img

View: 16172 | 11/9/2021 6:53:59 PM | ຂ່າວສານ ດິຈິຕອນ

ຍ້ອນກັບ

ຮູບພາບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງCopyright © 2023 , All Rights Reserved | Version : 2.0