ອັບເດດວັກຊີນປ້ອງກັນ Covid 19 ສຳລັບເດັກນ້ອຍ

ພໍ່ແມ່ຫຼາຍຄົນມີຄວາມເປັນຫ່ວງເພາະວ່າໂຮງຮຽນເລີ່ມຄ່ອຍໆ ເປີດແລ້ວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກັບເດັກນ້ອຍອາຍຸ ອະນຸບານ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີວັກຊີນທີ່ສາມາດສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່າອ່ຽງຂອງ COVID-19 ຍັງບໍ່ແນ່ນອນ.

ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຈຶ່ງ ສະຫຼຸບກ່ຽວກັບວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດໃນເດັກນ້ອຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ອ່ານ.

- ວັກຊີນ COVID ສໍາລັບເດັກນ້ອຍອາຍຸ 12-17 ປີ

ຫຼັງຈາກ Pfizer ໄດ້ປະກາດວ່າວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19 ສໍາລັບເດັກນ້ອຍອາຍຸ 12-15 ປີໄດ້ຖືກທົດສອບວ່າໄດ້ຜົນ 100%.

ໃນທ້າຍເດືອນມີນາ ທີ່ຜ່ານມາ ແຕ່ລະປະເທດໄດ້ເລີ່ມນໍາໃຊ້ວັກຊີນໃຫ້ເດັກນ້ອຍໃນອາຍຸການນັ້ນ ແລະ ໄດ້ວາງແນວທາງການໃຫ້ວັກຊີນໃຫ້ເດັກນ້ອຍ 4.5 ລ້ານຄົນ ອາຍຸ 12-17 ປີ ເພື່ອກະກຽມເປີດໂຮງຮຽນ.

Moderna ແລະ Johnson & Johnson ຍັງໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19 ຈະມີໃຫ້ເດັກນ້ອຍໃນອາຍຸນີ້ເຊັ່ນກັນ.

- ວັກຊີນ COVID ສໍາລັບເດັກນ້ອຍອາຍຸ 5-11 ປີ

ໃນເດືອນແລ້ວນີ້, Pfizer ແລະ BioNTech ໄດ້ປະກາດຜົນການຄົ້ນຄວ້າວັກຊີນໃນເດັກນ້ອຍອາຍຸ 5-11 ປີ.ຮັບປະກັນປະສິດທິພາບ ແລະຄວາມປອດໄພສຳລັບເດັກນ້ອຍ. ໂດຍການສັກຢາຕໍ່ຄັ້ງແມ່ນຕໍ່າກວ່າປະລິມານຂອງຜູ້ໃຫຍ່ 3 ເທົ່າ.

ໃນປັດຈຸບັນ, FDA ຫຼື ອົງການອາຫານ ແລະ ຢາສະຫະລັດ ປະຈຸບັນກຳລັງກວດກາຄືນໃບສະໝັກເພື່ອອະນຸມັດວັກຊີນໃນເດັກນ້ອຍ.

ສະຫລຸບແມ່ນກໍານົດສໍາເລັດເດືອນ ຕຸລາ ແລະຄາດວ່າຈະຮູ້ຜົນໃນວັນທີ ພະຈິກ, ໃນປັດຈຸບັນ Moderna ກໍາລັງທົດສອບປະສິດທິພາບຂອງວັກຊີນສໍາລັບເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 12 ປີ.

- ວັກຊີນສຳລັບເດັກອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 5 ປີ

ພວກເຮົາອາດຈະຍັງບໍ່ທັນມີວັກຊີນສໍາລັບເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ຈົນກ່ວາ 2022 ເນື່ອງຈາກການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບວັກຊີນສໍາລັບອາຍຸນີ້ໄດ້ຊ້າ. ການຄົ້ນຄວ້າດັ່ງກ່າວສາມາດສຳເລັດໃນທ້າຍປີ 2021. ນັ້ນໝາຍ ຄວາມວ່າຂັ້ນຕອນການອະນຸມັດຈະໃຊ້ເວລາຈົນຮອດປີໜ້າ ປັດໄຈຕົ້ນຕໍທີ່ການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຊ້າ ແມ່ນຍ້ອນຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະທົດສອບປະລິມານທີ່ເຫມາະສົມ ແລະ ມັນມີປະສິດຕິຜົນຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ຕອບສະໜອງໄດ້ດີຕໍ່ການສັກຢາວັກຊີນຂະໜາດຕໍ່າ.

FDA ຍັງມີຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບຜົນຂ້າງຄຽງຂອງການສັກຢາວັກຊີນເດັກນ້ອຍ ເຊັ່ນການອັກເສບຂອງຫົວໃຈ (heart inflammation) ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ສັ່ງໃຫ້ Pfizer ແລະ Moderna ຂະຫຍາຍການຄົ້ນຄວ້າຂອງພວກເຂົາອີກສີ່ເດືອນເພື່ອເບິ່ງວ່າພວກເຂົາອາດຈະພັດທະນາອາການໃດຫຼັງຈາກການສັກຢາວັກຊີນໃນຂະນະທີ່ຜູ້ໃຫຍ່ຫຼາຍຄົນຍັງຕໍ່ຕ້ານການສັກຢາປ້ອງກັນ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າບາງຄົນບໍ່ຕ້ານທານ, ຂ້ອຍເຊື່ອວ່າພວກເຂົາຍັງບໍ່ກ້າທີ່ຈະໃຫ້ລູກນ້ອຍຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີນປ້ອງກັນ COVID-19 ໃນເວລານີ້ ແລະ ພວກເຮົາຕ້ອງລໍຖ້າເບິ່ງວ່າຈະມີກົດລະບຽບການສັກຢາວັກຊີນກ່ອນທີ່ພວກເຮົາຈະໄປໂຮງຮຽນໄດ້ຫຼືບໍ່.

img

View: 14639 | 11/5/2021 1:09:32 PM | Covid-19

ຍ້ອນກັບ

ຮູບພາບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງCopyright © 2023 , All Rights Reserved | Version : 2.0