Facebook ປ່ຽນເປັນ META

ໃນປີ 2021 ຖືວ່າເປັນປີຂອງເທັກໂນໂລຢີ ເຊິ່ງໃນປີນີ້ມີຫຼາຍສິ່ງເກີດຂື້ນຫຼາຍ ລວມໄປຮອດ ເທັກໂນໂລຢີໃໝ່ທີ່ຖືກເອີ້ນວ່າ: “Metaverse” , ສຳລັບເທັກໂນໂລຢີໃໝ່ນີ້ ຫຼາຍທ່ານອາດສົງໄສວ່າສິ່ງນີ້ມັນແມ່ນຫຍັງ. ມື້ນີ້ ເຮົາມາລົມກັນເລື້ອງນີ້ ແລະ ຮູ້ຈັກໄປນຳກັນກ່ຽວກັບ Metaverse ໂລກສະເໝືອນແທ້ ທີ່ຈະມາປ່ຽນແປງອານາຄົດ ຂອງຄົນເຮົາ.

- Metaverse: ອາດຈະຍັງບໍ່ມີຄໍາຈໍາກັດຄວາມທີ່ແນ່ນອນ ແຕ່ສາມາດອະທິບາຍແບບງ່າຍໆຄື: ໂລກຄູ່ຂະໜານທີ່ເບິ່ງຄືໂລກແທ້, ທີ່ຖືກສ້າງຂື້ນ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັນດ້ວຍລະບົບອິນເຕີເນັດ, ເຊິງຄົນເຮົາສາມາດເຂົ້າໄປມີປະຕິສຳພັນກັບຄົນອື່ນໄດ້ພາຍໃນນັ້ນ ຄືກັນກັບການໃຊ້ຊີວິດຢູ່ໂລກແທ້ ແຕ່ເປັນອີກໂລກໃໝ່ໜື່ງ, ສຳລັບອົງປະກອບທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດ ໂລກສະເໝືອນຈີງຂື້ນມາໄດ້ ແມ່ນການປະສົມປະສານກັນລະຫວ່າງ ເທັກໂນໂລຢີ Virtual Reality (VR) ແລະ Augmented Reality (AR) ເຂົ້າໄວ້ນໍາກັນ ເກີດເປັນ Metaverse.

- ໃນຮອບ 20 ປີ ທີ່ຜ່ານມາຊື່ຂອງ Facebook ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ ແລະ ຈື່ກັນໄດ້ທົ່ວໂລກ ຈາກຄວາມຄິດທຳອິດທີ່ຢາກສ້າງໂລກສັງຄົມ ຫຼື Social Media ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ທຸກຄົນໃນໂລກໃຫ້ໄກ້ຊິດກັນຫຼາຍຂື້ນ ແລະ Facebook ໄດ້ປ່ຽນໂລກທີ່ເຮົາຮູ້ຈັກ ໃຫ້ກາຍເປັນໂລກໃໝ່ຢ່າງທີ່ບໍ່ເຄີຍເກີດຂື້ນມາກ່ອນ.

- ແຕ່ຕອນນີ້ ຊື່ຂອງ Facebook ຈະເປັນພຽງອາດິດ ເມືອ Mark Zuckerberg ຄິດວ່າໂລກ Social Media ແມ່ນບໍ່ພຽງພໍອີກຕໍ່ໄປ ຈື່ງໄດ້ມີການປ່ຽນຊື່ ບໍລິສັດໃໝ່ ແລະ ໃຊ້ຊື່ວ່າ: “Meta” ພ້ອມກັບແນະນໍາ ໂລກໃໝ່ທີ່ສະເໝືອນຈີງ ທີ່ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄປຢູ່ບ່ອນນັ້ນ ແຕ່ສາມາດເຮັດທຸກຢ່າງໄດ້ຄືສະເໝືອນຈີງ ນັ້ນກໍ່ຄື: Metaverse

- ເກີດຫຍັງຂື້ນກັບ Facebook?: ຈາກນີ້ໄປຊື່ຂອງ Facebook ຈະເປັນພຽງ Band ຫຼື ບໍລິສັດລູກ ໂດຍມີ Meta ເປັນບໍລິສັດແມ່, ຄືກັບກັບ Instagram, Whatsapp ເປັນຕົ້ນ.. ແຕ່ທຸກຄົນກໍ່ຍັງສາມາດ ນຳໃຊ້ໄດ້ເປັນປົກກະຕິ ໂດຍມີຊື່ ບໍລິສັດແມ່ ເປັນຊື່ Metaverse ທີ່ຈະເປັນອີກ ສັງຄົມໃຫມ່ໃນອານາຄົດ.

- Metaverse ແມ່ນຫຍັງ? : Metaverse ແມ່ນສະຖານທີ່ໂລກແທ້ ແລະ ໂລກ Digital ມາພໍ້ກັນ ໂດນຄົນທີ່ນໍາໃຊ້ ຫຼື ຄວບຄຸມນັ້ນ ຈະສາມາດສ້າງສັນໂຕເອງໃຫ້ເປັນ Avatars ໄດ້ຕາມໃຈທຸກຮູບແບບ, Avatars ສາມາດສື່ສານ ໂອ້ລົມ ໄດ້ທຸກຢ່າງ ທັງການເຮັດວຽກ, ການປະຊຸມ, ການອອກກຳລັງກາຍ, ການພົບປະງານຄອນເສີດ, ການຫຼີ້ນກິດຈະກຳຕ່າງໆ ຫຼື ແມ້ແຕ່ການລອງໃສ່ເສື້ອຜ້າ ໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງໄປສາຖານທີ່ນັ້ນຈີງໆ.

ວິທີເຂົ້າຫາ Metaverse: ການເຂົ້າຫາໂລກຂອງ Metaverse ສາມາດເຂົ້າໄດ້ 3 ວິທີດັ່ງນີ້:

1. ການໃສ່ແວ່ນຕາ Oculus ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າຮອດໂລກຂອງ VR (Virtual Reality ) ເປັນການສ້າງ Avatars ຂື້ນມາ ແລ້ວໄປຢູ່ໃນໂລກສະເໝືອນຈີງ.

2. ໃຊ້ແວ່ນຕາ Ray-Ban ຫຼື ອຸປະກອນອື່ນໆ ທີ່ບັນຈຸເທັກໂນໂລຢີ AR (Augmented Reality)

3. ການໃຊ້ອຸປະກອນທົ່ວໄປ ເຊັ່ນ: ຄອມພິວເຕີ ຫຼື ມືຖື ແຕ່ກໍ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາສຳພັດກັບໂລກສະເໝືຶອນຈີງໄດ້ໜ່ອຍ.

ແນວໃດກໍ່ຕາມ Facebook ກໍ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຫາຍໄປໃສ ຕາບໃດທີ່ຍັງມີຄົນນຳໃຊ້ມັນຢູ່ ແລະ ທຸກຄົນຍັງບໍ່ຫັນປ່ຽນໄປເປັນ Metaverse, ທັງນີ້ຍັງເປັນສິ່ງທີ່ໃຫມ່ ແລະ ອາດຕ້ອງໃຊ້ເວລາ ໃນການພັດທະນາ ອີກພໍສົມຄວນ ແຕ່ຖ້າຫາກເທັກໂນໂລຢີ ນີ້ ຖືກພັດທະນາຈົນສຳເລັດ ແລະ ນຳໃຊ້ຈີງ, ອາດສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ ຮູບແບບການດຳເນີນຊີວິດຂອງທຸກຄົນອາດປ່ຽນໄປຈາກປະຈຸບັນກໍ່ເປັນໄດ້.

img

View: 13641 | 11/2/2021 2:12:26 PM | ຂ່າວສານ ດິຈິຕອນ

ຍ້ອນກັບ

ຮູບພາບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງCopyright © 2023 , All Rights Reserved | Version : 2.0