ຂໍ້ດີຂອງ COVID 19 ມີຢູ່ບໍ່

ທຸກຢ່າງມີຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍຂອງມັນ, ແຕ່ວິກິດ COVID-19 ກໍບໍ່ພົ້ນຄວາມເປັນຈິງຂໍ້ນີ້, ນອກຈາກນັ້ນຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການລະວັງວ່າຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍ, ຜົນປະໂຫຍດ, ອັນຕະລາຍ, ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຄວາມຄິດເຫັນຂອງບຸກຄົນ ການພິຈາລະນາ, ການຕັດສິນ ແລະ ແຂວນປ້າຍຈາກປະສົບການສ່ວນຕົວ ຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງຄົນຜູ້ໜຶ່ງ ສາມາດເປັນຂໍ້ເສຍປຽບໃຫ້ກັບຄົນອື່ນ.

ຂໍ້ດີຂອງ COVID 19 ເຮັດໃຫ້ ຮູ້ຈັກຮັກສາສຸຂະພາບໂຕເອງ ແລະ ຄົນໃນຄອບຄົວໄດ້ຫລາຍຂື້ນ, ມີການປັບໂຕ ໃຊ້ຊີວິດແບບໃຫມ່ ໂດຍການຮຽນນຳໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຊີ ຫລາຍຂື້ນເພື່ອເຂົົ້າມາໃນການປະຕິບັດວຽກຢູ່ບ້ານ Work From Home ສິ່ງໃຫມ່ໆ ແມ່ນເກີດຂຶ້ນຕາມພຶດຕິກໍາ ເຊັ່ນ: ການເຮັດວຽກຮູບແບບ ອອນລາຍ ເກືອບຈະຕອບໂຈດທຸກຄໍາຖາມ ທັງຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ຫຼຸດຕົ້ນທຶນ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ ແລະ ການໃຊ້ບໍລິການ delivery ມາແຮງຫລາຍ.

ດ້ວຍເຫດຜົນທີ່ ປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຂອງວິກິດການນີ້ຮ້າຍແຮງຫຼາຍ. ທັງການສູນເສຍໂອກາດ, ເວລາ, ຊັບສິນ, ແລະ ສໍາລັບຫຼາຍຄົນອາດຈະເປັນການສູນເສຍ ທາງຈິດໃຈທີ່ບໍ່ສາມາດປີ້ນກັບຄືນມາໄດ້. ຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈໃນສະຖານະການແບບນີ້ ໃນຂະນະທີ່ຕົວເລກຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກ COVID-19 ຍັງມີມາເລື້ອຍແຕ່ລະມື້.

ສະນັ້ນມັນບໍ່ແມ່ນເວລາທີ່ສົມຄວນທີ່ຈະເວົ້າກ່ຽວກັບ ຂໍ້ດີ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງ COVID-19, ເມື່ອເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ສົມຄວນ, ຂໍ້ດີຕ່າງໆ ວິກິດການຄັ້ງນີ້ເປັນອີກສິ່ງໜຶ່ງ ທີ່ສັງຄົມບໍ່ສາມາດລະເລີຍເປັນບົດຮຽນຈາກວິກິດທີ່ທຸກຄົນ ໃນຄອບຄົວທີ່ຕ້ອງພະຍາຍາມເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນແລະກັນ.

img

View: 13760 | 10/29/2021 3:28:05 PM | Covid-19

ຍ້ອນກັບ

ຮູບພາບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງCopyright © 2023 , All Rights Reserved | Version : 2.0