ເຄັດບໍ່ລັບ ວິທີກວດເບີງວ່າເອກະສານ ຖືກແກ້ໄຂບໍ່ ?

ເວລາເຮົາຕ້ອງການສົ່ງວຽກ ເປັນຟາຍເອກະສານ Word ຫຼື Excel ໃຫ້ລູກຄ້າ, ຫົວໜ້າ ຫຼື ເພື່ອນຮ່ວມງານ ໃນການກວດສອບ ຄວາມຜິດຕ່າງໆ ແລະ Prove ໃຫ້ວຽກຜ່ານໄປໄດ້, ແມ່ນຈະຕ້ອງມີການແກ້ໄຂ ເມືອເອກະສານຖືກສົ່ງກັບມາ. ເຮົາຈະສາມາດຮູ້ທຸກລາຍລະອຽດໄດ້ແນວໃດ? ຖ້າເປັນວິທີເກົ່າ ແມ່ນພີມເອກະສານອອກມາ ແລ້ວມາແລໃສ່ກັນວ່າ ສ່ວນໃດມີການແກ້ໄຂ ຫຼື ປ່ຽນໄປ.

(ສິ່ງນີ້ແມ່ນແອັດມີນໝາຍເຖິງການສົ່ງເອກະສານອອກໄປທາງອອນລາຍ ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ພີມເອກະສານອອກມາແລ້ວໃຫ້ ບຸກຄົນແກ້ໄຂດ້ວຍມື.)

ສະນັ້ນ ການສັງເກດແມ່ນຈະຍາກກວ່າ ການແປງດ້ວຍມືຢູ່ຫນ້າເຈ້ຍເລີຍ ໂດຍການ ຂີດຂ້າ, ຂີດອ້ອມ ຫຼື ໃສ່ສັນຍາລັກຕ່າງໆ. IT Easy ເລີຍມີເຄັດບໍ່ລັບ ວິທີກວດເບິງວ່າເອກະສານ ຖືກແກ້ໄຂບໍ່ ດັ່ງນີ້:

- ເປີດເອກະສານຂື້ນມາດ້ວຍ Microsoft Word

- ເລືອກບ່ອນຄຳສັ່ງທາງເທິງ ຊື່ວ່າ: Review ແລ້ວ ເລືອກຄຳສັ່ງ Compare

- ຄຳສັ່ງ Compare ແມ່ນມີສອງແບບຄື: 1. ແບບສົມທຽບໃບເອກະສານແທ້ ສົມທຽບກັບ ໃບເອກະສານທີ່ດັດແກ້, 2. ແບບສົມທຽບໃບເອກະສານແທ້ ສົມທຽບກັບ ເອກະສານຫຼາຍໃບ.

- ຈາກນັ້ນ ເລືອກຟາຍເອກະສານ Original Document ໃຫ້ເລືອກອັບໂຫລດຟາຍຕົ້ນສະບັບ.

- ເລືອກ ຟາຍທີ່ຖືກແກ້ໄຂໃສ່ບ່ອນ Revise Document ເພື່ອເອົາເອກະສານທັງສອງມາ Compare ກັນ.

- ຫລັງຈາກນັ້ນກົດ Ok ກໍ່ຈະເຫັນເອກະສານທັງ ສອງຖືກປຽບທຽບ ແລະ ມີຈຸດໃດທີ່ຖືກແແກ້ໄຂ.

ແລະ ທັງໝົດນີ້ກໍ່ຄື ເຄັບບໍ່ລັບ ເບື້ອງຕົ້ນ ເພື່ອເຮັດວຽກເອະສານແບບອອນລາຍ ໃນຍຸກ Digital ແບບນີ້ ແລະ ຫວັງວ່າຈະເປັນປະໂຫຍດ ສຳລັບມືໃຫມ່ ຜູ້ເລີ້ມຕົ້ນ, ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ວຽກງານຂອງທ່ານ ໄດ້ບໍ່ຫຼາຍກໍ່ຫນ່ອຍ.

img

View: 14211 | 10/19/2021 10:40:03 AM | ຂ່າວສານ ດິຈິຕອນ

ຍ້ອນກັບ

ຮູບພາບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງCopyright © 2023 , All Rights Reserved | Version : 2.0