ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້ເພື່ອປ້ອງກັນຕົວເອງຈາກ COVID-19

ຈາກສະຖານະການ ການແຜ່ລະບາດທີ່ຮ້າຍແຮງຂອງ covid 19 ໃນປະຈຸບັນ ຄວນປະຕິບັດຢ່າງເຂັມງວດ ເພື່ອກປ້ອງກັນຕົວທ່ານເອງ ແລະ ຫ່າງໄກຈາກ COVID-19

- ລ້າງມືເລື້ອຍໆດ້ວຍສະບູ ຫຼື ເຈວຂ້າເຊື້ອ ຫຼື ເຫລົ້າຂ້າເຊື້ອ 75%

- ຮັກສາໄລຍະຫ່າງ 1-2 ແມັດ ຈາກຄົນອື່ນ

- ອອກຈາກເຮືອນ ໃນເວລາເມື່ອຈໍາເປັນເທົ່ານັ້ນ ເພື່ອຢຸດເຊື້ອ

- ຫຼີກເວັ້ນສະຖານທີ່ແອອັດ ຫລື ສະຖານທີສ່ຽງ

- ໃສ່ຖົງມືເພື່ອຫຼຸດການ ສຳຜັດໂດຍກົງກັບເຊື້ອພະຍາດ

- ໃສ່ ໜ້າກາກທຸກຄັ້ງທີ່ອອກຈາກເຮືອນ

ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໄດ້ຕິດຕາມອາການຂອງຕົວເອງ. ຖ້າມີຄວາມຜິດປົກກະຕິ ຫຼື ໃກ້ສິດ ສຳຜັດກັບຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອ ຄວນໄປພົບແພດທັນທີ ແລະ ຄວນປ້ອງກັນເອງຢູ່ສະເໜີ ໂດຍການປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ ໃສ່ໜ້າ ກາກອະນາໄຫມ ທຸກຄັ້ງທີ່ເຈົ້າອອກໄປ ແລະ ລ້າງມືດ້ວຍເຈວເຫຼົ້າ ຫຼື ສະບູເລື້ອຍໆ ຫຼີກເວັ້ນການໄປບ່ອນທີ່ມີຄົນຫຼາຍ ແອອັດ ເວັ້ນໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງ.

img

View: 13972 | 10/15/2021 2:05:32 PM | Covid-19

ຍ້ອນກັບ

ຮູບພາບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງCopyright © 2023 , All Rights Reserved | Version : 2.0