ເຊື້ອໄວຣັດ COVID-19 ມີຊີວິດຢູ່ໄດ້ດົນປານໃດ ?

ອາຍຸ ເຊື້ອໄວຣັດ COVID-19 ແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມແຕ່ລະພື້ນຜິວຕ່າງໆ ໂດຍເຊື້ອສາມາດມີຊີວິດຢູ່ໄດ້ ຫລາຍຊົ່ວໂມງ ແຕ່ຖ້າຢູ່ໃນຄວາມຊຸ່ມ ກໍ່ສາມາດຢູ່ໄດ້ຫລາຍມື້. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນຂື້ນຢູ່ກັບຫລາຍປັດໃຈ ບໍ່ວ່າຈະເປັນອຸນນະພູມ,ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ແລະ ປະເພດຂອງພື້ນຜິວໂດຍ ອາຍຸຂອງ ເຊື້ອໄວຣັດ COVID-19 ຈະແຕກຕ່າງກັນໄປໃນແຕ່ລະສະພາບແວດລ້ອມ ດັ່ງນີ້:

- ລອຍຢູ່ໃນອາກາດໄດ້ (5 ນາທີ)

- ລູກບິດ ປະຕູ (8 ຊົ່ວໂມງ)

- ເຈ້ຍອານາໄຫມ (12 ຊົ່ວໂມງ)

- ໂຕະ (1-2 ວັນ)

- ໂທລະສັບມືຖື (4ວັນ)

- ນ້ຳ (4 ວັນ)

- ເງິນ (5 ວັນ)

- ອຸນຫະພູມຕໍ່າກວ່າ 4 ອົງສາ (1 ເດືອນ)

ເຊື້ອພະຍາດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍນີ້ສາມາດຕິດເຊື້ອ ແລະ ແຜ່ລາມອອກໄປຢູ່ເທິງພື້ນຜິວຕ່າງໆ ຈາກຂ້າງເທິງທີໄດ້ ອະທິບາຍມັນສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າເຊື້ອພະຍາດສາມາດຢູ່ເທິງພື້ນຜິວພລາສຕິກໄດ້ດົນເຖິງ 5 ວັນ. ເຊື້ອພະຍາດສາມາດຢູ່ໃນເຈ້ຍ ຫຼື ເງິນໄດ້ເຖິງ 5 ວັນ ເຊິ່ງປັດໃຈທີ່ຈະຊີ້ບອກວ່າເຊື້ອພະຍາດສາມາດຢູ່ໄດ້ດົນປານໃດເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າມັນມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບສະພາບພື້ນຜິວທີ່ມັນອາໃສຢູ່ ມັນຍັງກ່ຽວກັບຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ອຸນຫະພູມທີ່ຮຸນແຮງຫຼາຍ, ແລະມັນ ໜາວ ຫຼາຍ, ເຊື້ອພະຍາດຈະຢູ່ໄດ້ດົນ.

ວິທີງ່າຍສຸດເພື່ອປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອແມ່ນການຢູ່ຫ່າງໄກຂອງສັງຄົມ ອະນາໄມເຮືອນ, ລ້າງມື, ລ້າງຕີນ, ມີສະຕິທຸກຄັ້ງກ່ອນທີ່ ຈະຮັບເອົາຫຍັງກັບຄົນອື່ນ ຫລື ສິ່ງອ້ອມຂ້າງ.

img

View: 14276 | 10/8/2021 9:44:06 PM | Covid-19

ຍ້ອນກັບ

ຮູບພາບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງCopyright © 2023 , All Rights Reserved | Version : 2.0