ບໍ່ມີເນັດກໍ່ເອີ້ນໃຊ້ຟາຍ (File) ທີ່ຝາກໄວ້ກັບ Google Drive ໄດ້

ໃນປະຈຸບັນການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ຜ່ານອິນເຕີເນັດແມ່ນມີຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການດ້ານອິນເຕີເນັດກໍ່ມີຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບ ເຊັນດຽວກັບປະຈຸບັນ ການເຮັດວຽກແມ່ນເນັ້ນໄປໃນຮູບແບບອອນລາຍ... ເຮັດໃຫ້ບໍລິການ Cloud ຂ້ອນຂ້າງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈ, ແຕ່ວ່າ ຖ້າຫາກທ່ານອາໄສຢູ່ນອກເມືອງ ຫຼື ຢູ່ໃນເຂດທີ່ສັນຍານບໍ່ມີຄວາມສະຖຽນດີ ແລະ ວ່ອງໄວພໍ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ມີບັນຫາ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ໃຊ້ບໍລິການຝາກຟາຍ (File) ໄວ້ກັບບໍລິການ Cloud. ນັ້ນກໍ່ເປັນໜື່ງບັນຫາຖ້າຫາກທ່ານມີ ຟາຍ (File) ແລະ ເອກະສານຈຳນວນຫຼາຍທີ່ຝາກໄວ້ກັບບໍລິການ Cloud ແຕ່ສັນຍານບໍສະຖຽນ ຫຼື ເນັດບໍ່ມີ ເປັນຕົ້ນ, ສະນັ້ນ ນັກພັດທະນາ Google Drive ໄດ້ສ້າງວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດເຂົ້າຫາບໍລິການໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ ແລະ ບໍ່ມີບັນຫາ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານບໍ່ມີອິນເຕີເນັດ ຫຼື Off Line.

ວິທີການນຳໃຊ້: ການເຂົ້າ Google Drive ແບບອອຟລາຍ ຜ່ານ PC ແລະ Laptop

1. ຕ້ອງມີບາວເຊີ Google Chrome.

2. ໄປທີ່ Web Store ຢູ່ Google Chrome ແລະ ກົດດາວໂຫຼດສ່ວນຂະຫຍາຍ (extension) ພີມຊອກຫາຄຳວ່າ: Google Docs Offline (ຖ້າມີຢູ່ແລ້ວກໍ່ແມ່ນໃຫ້ກົດເປີດໃຊ້).

3. ໄປທີ່ Web Google Drive ແລ້ວ Log in ເຂົ້ານຳໃຊ້.

4. ກົດໄປທີ່ການຕັ້ງຄ່າ ແລ້ວເລືອກຫົວຂໍ້: Offline ເລືອກເຄື່ອງໝາຍຖືກໃສ່ ຕາມຮູບຕົວຢ່າງ ດັ່ງນີ້: ວິທີການນຳໃຊ້: ການເຂົ້າ Google Drive ແບບອອຟລາຍ ຜ່ານ ມືຖື

1. ເຂົ້າໄປທີ່ແອັບ Google Drive ແລະ ຊອກຫາຟາຍທີ່ຕ້ອງການເຂົ້າຫາແບບ ອອຟລາຍ.

2. ກົດຈຸດສາມທາງຂວາມືທີ່ຢູ່ຂ້າງໆ ຊື່ຂອງຟາຍ. ເລືອກຫົວຂໍ້ (Available offline)

ແລະນີ້ກໍ່ເປັນອີກວິທີ່ຫນື່ງທີ່ຊ່ວຍໃນການປະຢັດອິນເຕີເນັດ ແລະ ການເຂົ້ານຳໃຊ້ຟາຍໃນເວລາທີ່ສັນຍານອິນເຕີເນັດບໍ່ມີ ຫຼື ເນັດໝົດກະທັນຫັນ. ຫວັງວ່າຈະເປັນປະໂຫຍດແກ່ຜູ້ທີ່ນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ໃນຍຸກປະຈຸບັນທີ່ຕ້ອງເຮັດວຽກແບບອອນລາຍ ຫຼື Work From Home.

img

View: 13781 | 10/5/2021 5:15:34 PM | ຂ່າວສານ ດິຈິຕອນ

ຍ້ອນກັບ

ຮູບພາບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງCopyright © 2023 , All Rights Reserved | Version : 2.0