ໂທແບບ Voice Over LTE ດີແນວໃດ

ເຊື່ອວ່າຫຼາຍໆຄົນຄິດວ່າເຕັກໂນໂລຊີ ແບບໄຮ້ສາຍຄວາມໄວສູງທີ່ເຮົາໃຊ້ກັນທຸກມື້ນີ້ ກໍ່ຄື 4G ແລະ LTE ນັ້ນຄືອັນດຽວກັນ, ແຕ່ແທ້ຈີງແລ້ວຄຳວ່າ 4G ໝາຍຄວາມວ່າເຮົາຢູ່ໃນຍຸກພັດທະນາຄັ້ງທີ່ 4 ແລ້ວ ຫຼື 4th Generation, ສ່ວນຄຳວ່າ LTE ໝາຍຄວາມວ່າ Long Term Evolution ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອພັດທະນາ ການຮັບ-ສົ່ງ ຂໍ້ມູນໃຫ້ວ່ອງໄວຂື້ນ ຈາກພື້ນຖານທີ່ມີມາໃນຍຸກ 1G ຮອດ 3G.

ອຸປະກອນໂທລະສັບມືຖືທີ່ຮອງຮັບ 4G ສ່ວນຫຼາຍຈະລະບຸເປັນ Band ເຊັ່ນ: 1/3/5/7 ເປັນຕົ້ນ ເຊິ່ງເປັນຕົວເລກສະເພາະເຈາະຈົງ ໃນການຮັບສັນຍານອິນເຕີເນັດຂອງມືຖືນັ້ນໆ ດັ່ງນັ້ນ ການທີ່ຈະເລືອກຊື້ໂທລະສັບລຸ້ນໃດລຸ້ນໜື່ງ ຈື່ງເປັນເຫດຜົນຈໍາເປັນທີ່ຜູ້ໃຊ້ ຈະຕ້ອງໄດ້ກວດສອບວ່າໂທລະສັບລຸ້ນນັ້ນ ຮອງຮັບຄື້ນ 4G ໃນປະເທດທີ່ເຮົາໃຊ້ຫຼືບໍ່.

ເຕັກໂນໂລຊີ 4G ປົກກະຕິແລ້ວຈະເປັນການຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດຕິດຕໍ່ສື່ສານ ໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ໄດ້ວ່ອງໄວຂື້ນກວ່າ 3G, ເຊິງປົກກະຕິຈະແມ່ນໃຊ້ພຽງດາຕ້າເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຖ້າຫາກມີການໂທອອກ ຫຼື ຮັບສາຍ ລະບົບຈະປ່ຽນເປັນໂໝດ 2G ຫຼື 3G ເທົ່ານັ້ນ. ລອງສັງເກດເບິງມືຖືຂອງແຕ່ລະຄົນ ຈະເປັນແບບນັ້ນ

ສະນັ້ນ ຈື່ງເກີດມີບໍລິການໂທແບບ Voice Over LTE ຫຼື ຂຽນຫຍໍ້ແມ່ນ VoLTE ຂື້ນມາ ໂດຍມີຂໍ້ດີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ຄູ່ສາຍ ຫຼື ໂທຫາກັນໄດ້ໄວຂື້ນກວ່າເກົ່າ (ແຕ່ໂທລະສັບຕົ້ນທາງ ແລະ ປາຍທາງ ຕ້ອງຮອງຮັບການສົນທະນາແບບ VoLTE)

- ສາມາດສົນທະນາແບບ Video Calling ໄດ້ໃນລະດັບຄວາມລະອຽດສູງ HD ແລະ Full HD

- ສາມາດນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດ 4G ຄວາມໄວສູງໄດ້ ໄປພ້ອມໆກັບການໂທແບບ Voice

- ສາມາດສະລັບຈາກການໂທດ້ວຍສຽງທຳມະດາ ໄປເປັນແບບວິດີໂອໄດ້ທັນທີໂດຍບໍ່ຕ້ອງວ່າງສາຍ

- ສຽງເວລາສົນທະນາແມ່ນມີຄວາມຄົມແຈ້ງ ແລະ ມີການລົບກວນຫນ່ອຍ

- ບໍ່ມີການຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ້ມ ຈາກການໃຊ້ງານດາຕ້າ, ທຸກຢ່າງແມ່ນຄິດໄລ່ຕາມລາຄາມາດຕະຖານການໂທ ແລະ ແພັກເກັດທີ່ທ່ານໄດ້ສະໝັກໄວ້ ນັ້ນກໍ່ແມ່ນຂໍ້ດີ ສຳລັບການນຳໃຊ້ VoLTE ແຕ່ວ່າ ກໍ່ມີຂໍ້ທີ່ຈະຕ້ອງປະຕິບັດຈື່ງຈະສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ດັ່ງນີ້:

- ໂທລະສັບມືຖືຈະຕ້ອງຮອງຮັບລະບົບ VoLTE ກໍ່ຄືສາມາດເປີດໃຊ້ VoLTE ໃນມືຖືໄດ້.

- ຕ້ອງຢູ່ໃນພື້ນທີ່ໃຫ້ບໍລິການສັນຍານ VoLTE

- ຕ້ອງໄດ້ຂໍອານຸຍາດ ເປີດນຳໃຊ້ VoLTE ກັບເຄື່ອຂ່າຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ

ເມືອທຸກທ່ານຮູ້ຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ຄວນທີ່ຈະຕ້ອງປະຕິບັດແລ້ວ IT Easy ກໍ່ຢາກຈະແນະນຳໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເຄື່ອຂ່າຍ ລາວ ໂທລະຄົມ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ສັນຍານໂທລະສັບເບີຫຼັກ 5 ແມ່ນເປີດໃຫ້ນຳໃຊ້ບໍລິການ VoLTE ເຊິງທ່ານສາມາດປະຕິບັດໄດ້ດັ່ງນີ້:

1. ກວດເບີງວ່າ ໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານຮອງຮັບສັນຍານ VoLTE ຫຼື ບໍ່.

2. ຖ້າຫາກໂທລະສັບຮອງຮັບແລ້ວ ຈະຕ້ອງເປີດໃຊ້ບໍລິການ ໂດຍການປະຕິດບັດ: ກົດ *115*77# ແລ້ວໂທອອກ

3. ການນຳໃຊ້ ຄູ່ສາຍສົນທະນາ ກໍ່ຈະຕ້ອງຮອງຮັບສັນຍານ VoLTE ເຊັ່ນກັນ.

ແລະນີ້ກໍ່ຄືການ ໂທແບບ Voice Over LTE ດີແນວໃດ! ບົດຄວາມ IT Easy ກໍ່ຫວັງວ່າຈະເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ໃຫ້ທຸກທ່ານນຳໄປໃຊ້ໄດ້.

img

View: 13737 | 9/28/2021 1:22:51 PM | ຂ່າວສານ ດິຈິຕອນ

ຍ້ອນກັບ

ຮູບພາບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງCopyright © 2023 , All Rights Reserved | Version : 2.0