ໝົດເວລາເພີດເພີນ YouTube ຕັ້ງເວລາແຈ້ງເຕື່ອນໃຫ້ນອນໄດ້ແລ້ວ

ເນື່ອງຈາກ YouTube ແມ່ນສູນລວມວິດີໂອ ຄອນເທັນ (Content) ຫຼາກຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນເພີດເພີນ ແລະ ປ່ອຍໃຈ ປ່ອຍເວລາໃຫ້ເສຍໄປໂດຍບໍ່ຮູ້ໂຕ, ສະນັ້ນ YouTube ໄດ້ເບິງເຫັນບັນຫາດັ່ງກ່າວ ຈື່ງສ້າງ ຟີເຈີ (Feature) ແຈ້ງເຕື່ອນຂື້ນມາ ເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ພັກຜ່ອນສາຍຕາ

img

ສຳລັບວິທີການຕັ້ງຄ່າ ສາມາດປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

img

View: 17059 | 8/9/2021 3:39:45 PM | ຂ່າວສານ ດິຈິຕອນ

ຍ້ອນກັບ

ຮູບພາບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງCopyright © 2023 , All Rights Reserved | Version : 2.0