ລາວ ໂທລະຄົມ ສາຂາແຂວງ ສາລະວັນ ອຸປະຖໍາ Internet FTTH ແລະ ເບີໂທລະສັບ ໃຫ້ແກ່ຄະນະສະເພາະກິດ ແຂວງ ສາລະວັນ.

ໃນວັນທີ 28 ກໍລະກົດ 2021 ບໍລິສັດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ ສາຂາແຂວງ ສາລະວັນ ໄດ້ເຂົ້າມອບການອຸປະຖໍາໃຫ້ແກ່ຄະນະສະເພາະກິດ ແຂວງ ສາລະວັນ. ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ Internet FTTH ແລະ ເບີໂທລະສັບ ລວມເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ: 10,740,000 ກີບ. ເພື່ອເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານ ປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ທັງເປັນການໃຫ້ກໍາລັງໃຈ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສະດວກທີມງານສະເພາະກິດ ໃນການ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ.

“ລາວ ໂທລະຄົມ ໂທລະຄົມຂອງຄົນລາວ ເພື່ອສັງຄົມລາວ” #LaoTelecom #StopCovid19 #LaoTelecom25thAnniversary

img

View: 16469 | 8/9/2021 11:27:21 AM | ຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ

ຍ້ອນກັບ

ຮູບພາບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງCopyright © 2023 , All Rights Reserved | Version : 2.0