ບໍລິສັດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ ມອບເງິນສົດ, ຄ່າບໍລິການອິນເຕີເນັດ ເເລະ ອື່ນໆ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານ ປ້ອງກັນ Covid-19 ມູນຄ່າ: 4,095,292,680 ກີບ

ບໍລິສັດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ ມອບອຸປະຖຳເງິນສົດ, ຄ່າບໍລິການອິນເຕີເນັດ, ເຄື່ອງອຸປະໂພກບໍລິໂພກໃຫ້ເເກ່ໂຮງໝໍ, ອຸປະຖຳອິນເຕີເນັດເຂົ້າໃນການຮຽນ-ການສອນ ຕາມສື່ອອນລາຍ, ຕາມເວັບໄຊ້ ໃຫ້ເເກ່ນັກສຶກສາ ເເລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານ ປ້ອງກັນ Covid-19 ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການປະສານງານວຽກງານວິຊາສະເພາະໃຫ້ມີຄວາມສະດວກສະບາຍ ເເລະ ວ່ອງໄວ ເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ: 4,095,292,680 ກີບ

“ ລາວ ໂທລະຄົມ ໂທລະຄົມຂອງຄົນລາວ ເພື່ອສັງຄົມລາວ ” #laotel #LaoTelecom #LaoTelecom25Anniversary

img

View: 16827 | 7/13/2021 5:22:48 PM | ຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ

ຍ້ອນກັບ

ຮູບພາບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງCopyright © 2023 , All Rights Reserved | Version : 2.0