ຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ຈີນ-ຫວຽດນາມ


ລາວ ໂທລະຄົມ ແຈກຄໍາ ພຽງແຕ່ຕື່ມ Top Up ຜ່ານ ຕົວແທນຈຳໜ່າຍ, ຜ່ານທະນາຄານ ແລະ ມີການໃຊ້ງານ 25,000ກີບຂຶ້ນໄປ/ອາທິດ ກໍມີສິດລຸ້ນຄຳ 1 ບາດ/ອາທິດ 🥰

ພ້ອມລາງວັນອີກຫຼາກຫຼາຍ ລວມມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 85,000,000 ກີບ🎉🎉

📌ສຳລັບເບີ ຕື່ມເງິນ, ລາຍເດືອນ, ເນັດຊິມ ແລະ ວິນໂຟນ ຍິ່ງຕື່ມຫຼາຍຍິ່ງມີສິດລຸ້ນຮັບຫຼາຍ 😊

📌 ເລີ່ມວັນທີ 24/12/2022 - 31/01/2023

📌 🥳ແລນດອມທຸກໆອາທີດ🥳

♦️ ຄັ້ງທີ 1 ວັນທີ 03 ມັງກອນ 2023

♦️ ຄັ້ງທີ 2 ວັນທີ 10 ມັງກອນ 2023

♦️ຄັ້ງທີ 3 ວັນທີ 17 ມັງກອນ 2023

♦️ຄັ້ງທີ 4 ວັນທີ 24 ມັງກອນ 2023

♦️ຄັ້ງທີ 5 ວັນທີ 02 ກຸມພາ 2023

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ 101

ໂທຫາພະນັກງານໂດຍກົງ ກົດ


Copyright © 2023 , All Rights Reserved | Version : 2.0