IR ດາຕ້າໂຣມມິ່ງທ່ຽວຫວຽດນາມ ພ້ອມໂປຣໂມຊັນສຸດຄຸ້ມ


✈️🇻🇳 ໂປຣສຸດຄຸ້ມ ຮັບເພີ່ມອີກ 50% ທ່ຽວຫວຽດນາມ ສະບາຍໃຈ ດ້ວຍ ເບີ ລາວ ໂທລະຄົມ ກັບ ເຄືອຂ່າຍ Vinaphone ສະໝັກເລີຍ!!

🎯ວິທີເປີດນຳໃຊ້ IR

SMS: ພິມ DI ສົ່ງໄປ 115

USSD: ກົດ *115*01#ໂທອອກ

🌈 ລະຫັດ 52 : 1GB ຮັບເພີ່ມ 0,5GB/120,000ກີບ/ ນຳໃຊ້ 7 ມື້

🌈 ລະຫັດ 53 : 2GB ຮັບເພີ່ມ 1GB/200,000ກີບ/ ນຳໃຊ້ 15 ມື້

🎯ວິທີສະໝັກ

ເບີຕື່ມເງິນ ເເລະ ເບີເນັດຊິມ : ກົດ *234*ລະຫັດ#ໂທອອກ

ເບີລາຍເດືອນ: ກົດ *112*ລະຫັດ#ໂທອອກ

🎯ສຳລັບເບີລາຍເດືອນ ຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າມາເປີດທີ່ສູນບໍລິການ ເທົ່ານັ້ນ

⚡️ເລືອກສັນຍານເຄືອຂ່າຍ Vinaphone: 45402

📆 ເລີ່ມມື້ນີ້ ຈົນເຖິງ ວັນທີ 31 ມີນາ 2023

Contact Center : 101

📞: +85621555555


ກະລຸນາເລືອກ Package ທີ່ຕ້ອງການ.

ເປີດນຳໃຊ້ IR

ເບີຕື່ມເງິນ ເເລະ ເບີເນັດຊິມ 1,5GB/120,000ກີບ/ ນຳໃຊ້ 7 ມື້

ເບີຕື່ມເງິນ ເເລະ ເບີເນັດຊິມ 3GB/200,000ກີບ/ ນຳໃຊ້ 15 ມື້

ເບີລາຍເດືອນ 1,5GB/120,000ກີບ/ ນຳໃຊ້ 7 ມື້

ເບີລາຍເດືອນ 3GB/200,000ກີບ/ ນຳໃຊ້ 15 ມື້


Copyright © 2023 , All Rights Reserved | Version : 2.0