ໃຫ້ທ່ານນຳໃຊ້ Internet ໄດ້ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ

(Data Roamming) ຢ່າງສະດວກສະບາຍ ກະລຸນາຕັ້ງ (APN) ດັ່ງລຸ່ມນີ້

iOS

IR ດາຕ້າໂຣມມິ່ງທ່ຽວທົ່ວໄທ unlimited


✈️ ເປີດດ່ານເເລ້ວ ຂ້າມໄປປະເທດໄທກໍບໍ່ຂາດການຕິດຕໍ່ ເຄື່ອຂ່າຍ ລາວ ໂທລະຄົມ ກັບ IR ດາຕ້າໂຣມມິ່ງທ່ຽວທົ່ວໄທ unlimited

Package1 : 15,000ກີບ ນຳໃຊ້ 1ມື້

Package3 : 40,000ກີບ ນຳໃຊ້ 3ມື້

Package7 : 70,000ກີບ ນຳໃຊ້ 7ມື້

*ວິທີສະໝັກ

M-phone: ກົດ *234*package#call

Netsim: ກົດ *345*package#call

Postpaid: ກົດ *112*package#call

*ວິທີເປີດນຳໃຊ້ IR

SMS: ພິມ DI ສົ່ງໄປ 115

USSD: ກົດ *115*01#call

Contact Center : 101

📞: +85621555555


ກະລຸນາເລືອກ Package ທີ່ຕ້ອງການ.

🔴ເປີດໃຊ້ງານ IR🔴

M-phone 15,000ກີບ/1ມື້

M-phone 40,000ກີບ/3ມື້

M-phone 70,000ກີບ/7ມື້

Netsim 15,000ກີບ/1ມື້

Netsim 40,000ກີບ/3ມື້

Netsim 70,000ກີບ/7ມື້

Postpaid 15,000ກີບ/1ມື້

Postpaid 40,000ກີບ/3ມື້

Postpaid 70,000ກີບ/7ມື້


Copyright © 2023 , All Rights Reserved | Version : 2.0