ບັດດຽວໃຊ້ໄດ້ 2 ເຄືອຂ່າຍ ທັງ Lao Telecom ເເລະ TPLUS


ລຸ້ນຮັບລາງວັນໄດ້ທັງບັດຕື່ມເງິນທັງເເບບເກົ່າ ເເລະ ເເບບໃໝ່ ຍັງສາມາດໃຊ້ຮ່ວມກັນໄດ້ທັງ 2 ເຄືອຂ່າຍ ໄດ້ທັງ Lao Telecom ເເລະ TPLUS

ເລີ່ມວາງຈຳໜ່າຍເເລ້ວ ບັດຕື່ມເງິນຮູບເເບບໃໝ່ທົ່ວປະເທດ

Contact Center: 101

ໂທຫາພະນັກງານໂດຍກົງ ກົດ


Copyright © 2023 , All Rights Reserved | Version : 2.0