ຄະເເນນສະສົມ ແລກມູນຄ່າໂທໄດ້ແລ້ວ


📣 ລູກຄ້າ ລາວ ໂທລະຄົມ ໂທກັນຍາວໆ ເອົາເເຕ່ຄະເເນນສະສົມເເລກມູນຄ່າໂທ

- 100 ຄະແນນ ເເລກຮັບມູນຄ່າໂທ 10,000ກີບ (ລະຫັດ1)

- 200 ຄະແນນ ເເລກຮັບມູນຄ່າໂທ 20,000ກີບ (ລະຫັດ2)

* ໃຊ້ໂທໄດ້ສະເພາະໃນເຄືອຂ່າຍ

- 100 ຄະແນນ ເເລກຮັບມູນຄ່າໂທ 5,000ກີບ (ລະຫັດ33)

*ໃຊ້ໂທໄດ້ທຸກເຄືອຂ່າຍ ເເລະ ສາມາດສະໝັກເເພັກເກັດອິນເຕີເນັດໄດ້

💢 ວິທີກົດເເລກ ກົດ * 567 * ລະຫັດ #ໂທອອກ

💢 ວິທີກວດຄະເເນນ ກົດ * 567 #ໂທອອກ

ສຳລັບເບີ ຕື່ມເງິນ, ເນັດຊີມ ເເລະ ວິນໂຟນ ເດີ້

----------------------------------------

🔴 ສາມາດເເລກຜ່ານ M-Services ໄດ້ ເເອັບດຽວຈົບຄົບທຸກບໍລິການ

ດາວໂຫລດເລີຍ

# iOS 👉 https://apple.co/36A791K

# Android 👉 https://bit.ly/3gqBa8X


ກະລຸນາເລືອກ Package ທີ່ຕ້ອງການ.

100 ຄະແນນ ເເລກຮັບມູນຄ່າໂທ 10,000ກີບ ກົດ

200 ຄະແນນ ເເລກຮັບມູນຄ່າໂທ 20,000ກີບ ກົດ

100 100 ຄະແນນ ເເລກຮັບມູນຄ່າໂທ 5,000ກີບ ກົດ


Copyright © 2022 , All Rights Reserved | Version : 2.0