ເນັດບ້ານໂຫຼດໄວ ບໍ່ມີສະດຸດ


Promotion!! ລາຄາສຸດຄຸ້ມ FTTH ອິນເຕີເນັດບ້ານ ທີ່ເໝາະກັບ 🎮 ສາຍເກມ ເເລະ ສາຍ Stream Game 🧑🏻‍💻 ແຮງ ບໍ່ມີສະດຸດ!!

📌 120/20Mbps ລາຄາ 900,000 ກີບ/ເດືອນ

🎟 ຈ່າຍລ່ວງໜ້າ 1 ເດືອນ ຟຣີຄ່າຕິດຕັ້ງ

🎟 ຈ່າຍລ່ວງໜ້າ 3 ເດືອນ ຮັບຊິມ+ດາຕ້າຟຣີ ເລີ່ມຕົ້ນ 3GB/3ເດືອນ

🎟 ຈ່າຍລ່ວງໜ້າ 6 ເດືອນ ນຳໃຊ້ຟຣີ 01ເດືອນ ແລະ ຮັບຊິມ+ດາຕ້າຟຣີ ເລີ່ມຕົ້ນ12GB/6ເດືອນ

🎟 ຈ່າຍລ່ວງໜ້າ 12 ເດືອນ ນຳໃຊ້ຟຣີ 3 ເດືອນ ເເລະ ຮັບຊິມ+ດາຕ້າຟຣີ ເລີ່ມຕົ້ນ 36GB/12ເດືອນ

********************************

ຕິດຕໍ່ພົວພັນ: 021 219385 , 020 55566698 , 020 56536929 , 020 55600888

Contact Center : 131

ໂທຫາພະນັກງານໂດຍກົງ ກົດ


Copyright © 2023 , All Rights Reserved | Version : 2.0