ແຈກໂຊກຄັ້ງໃຫ່ຍລວມ 12 ລ້ານກີບ


Lao Telecom x Codashop ເເຈກໂຊກຄັ້ງໃຫຍ່ ລວມມູນຄ່າຂອງລາງວັນຫຼາຍກວ່າ 12,000,000ກີບ

ລຸ້ນຮັບຂອງລາງວັນງ່າຍໆພຽງເເຕ່ເຕີມເກມໃນ Codashop ໂດຍໃຊ້ເບີ Lao Telecom ສະສົມມູນຄ່າເຕີມເກມຂອງທ່ານໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 50,000ກີບ.

- ສາມາດເຕີມເກມໄດ້ທີ່: http://coda.shop/3BdBEZC

ຕັ້ງເເຕ່ວັນທີ 28/08/2021 - 30/09/2021.

- ສຶກສາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່: http://coda.shop/3BdvCbx

#Codashop ສະດວກ, ວ່ອງໄວ, ປອດໄພ, ເເລະ ເຊື່ອຖືໄດ້ ເຕີມເກມຜ່ານເບີ Lao Telecom ເລີຍຕອນນີ້.

ໂທຫາພະນັກງານໂດຍກົງ ກົດ


Copyright © 2021 , All Rights Reserved | Version : 2.0