ສູນບໍລິການ ສາຍລົມ
ບ້ານສາຍລົມ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Tel: 21- 240925
ສູນບໍລິການ ນໍ້າພຸ
ບ້ານຊຽງຍືນ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Tel: 21-212209
ສູນບໍລິການ ເສດຖາ
ບ້ານໜອງບອນ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Tel: 21-453000
ສູນບໍລິການ ສີນາກ
ບ້ານວັດນາກ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Tel: 21-353000
ສູນບໍລິການ ສັງທອງ
ບ້ານເພຍລາດ, ເມືອງສັງທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Tel: 21-673044
ສູນບໍລິການ ນາຊາຍທອງ
ບ້ານອີ່ໄລເໜືອ, ເມືອງນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Tel: 21-630000
ສູນບໍລິການ ທ່າງ່ອນ
ບ້ານທ່າງ່ອນ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Tel: 21-752198
ສູນບໍລິການ ດົງໂດກ
ບ້ານດົງໂດກ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Tel: 21-771627
ສູນບໍລິການ ຂົວມິດຕະພາບ
ບ້ານດົງໂພສີ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Tel: 21-812147
ສູນບໍລິການ ເດີນບີນ
ບ້ານອາກາດ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Tel: 21-513067
ສູນບໍລິການ ປຕທ ດອນໜູນ
ບ້ານໄຊສະຫວ່າງ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Tel: 21- 732367
ສູນບໍລິການ ໂພນຕ້ອງ
ບ້ານໂພນຕ້ອງສະຫວາດ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Tel: 21-418804
ສູນບໍລິການ ສູນບໍລິການ ສວນມອນ
ບ້ານຫາຍໂສກ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Tel: 21- 315867
ສູນບໍລິການ ສູນບໍລິການ ສາລະຄຳ
ບ້ານສີດຳດວນ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Tel: 21- 811032
ສູນບໍລິການ ສູນບໍລິການ ຕະຫລາດເຊົ້າມໍ
ບ້ານຫັດສະດີ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Tel: 21-254867
ສູນບໍລິການ ສູນບໍລິການ ວຽງຈັນເຊັນເຕີ້
ບ້ານໜອງຈັນ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Tel: 21- 228127
ສູນບໍລິການ ສູນບໍລິການ ສີໄຄ
ບ້ານສີໄຄທ່າ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Tel: 21- 243362
ສູນບໍລິການ ສູນບໍລິການ ໜອງແຕ່ງ
ບ້ານໜອງແຕ່ງເໜືອ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Tel: 21- 612427
ສູນບໍລິການ ດົງຈອງ
ບ້ານດົງບອງ, ເມືອງນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Tel: 21- 463327

Copyright © 2022 , All Rights Reserved | Version : 2.0