2/22/2018 3:15:23 PM | ອື່ນໆ...

ລາວ ໂທລະຄົມ ອຸປະຖຳ Computer ແລະ ເຄື່ອງກິລາ ໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 18 ແຂວງໄຊສົມບູນ

ໃນວັນທີ 19 ກຸມພາ 2018 ຢູ່ທີ່ ບໍລິສັດລັດ ວິສາຫະກິດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ໄດ້ມອບ Computer ແລະ ເຄື່ອງກິລາ ມູນຄ່າ: 12,000,000 ກີບ ໃຫ້ແກ່ ສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 18 ແຂວງໄຊສົມບູນ ມອບໂດຍ: ທ່ານ ຖາວອນ ສົມສະກຸນ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດລັດ ວິສາຫະກິດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຮັບໂດຍ: ທ່ານ ຄຳຈັນ ໂສຕາປະເສີດ ຮອງປະທານກຳມາທິການບັນດາເຜົ່າ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 18 ແຂວງໄຊສົມບູນ.

ຈຸດປະສົງຂອງການມອບ ອຸປະຖຳ ໃນຄັ້ງນີ້ ກໍເພື່ອນຳໄປມອບໃຫ້ກຳລັງປະກອບອາວຸດທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ແຂວງໄຊສົມບູນ ເພື່ອເປັນການຊຸກຍູ້ກຳລັງໃຈແກ່ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ ຂອງອ້າຍນ້ອງທະຫານ ກໍຄືກົມກອງທີ່ຢູ່ເຂດທຸລະກັນດານ ເພື່ອໄດ້ນຳໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ທັນສະໄໝ ຊ່ວຍໃນການປະຕິບັດວຽກງານຢູ່ຫ້ອງການ ແລະ ມີເຄື່ອງກິລາເພື່ອຝຶກແອບພາລະກຳລັງ ນອກນັ້ນຍັງເປັນການສ້າງພາບພົດທີ່ດີໃຫ້ແກ່ ລາວ ໂທລະຄົມ ອີກດ້ວຍ.