1/29/2018 9:21:58 AM | ອື່ນໆ...

ຄະນະຜູ້ແທນ ອົງການອຸດສາຫະກໍາ ຄອມພິວເຕີ ອາຊີໂອເຊຍເນຍ ( ASOCIO ) ເຂົ້າຢ້ຽມຢາມ ລາວ ໂທລະຄົມ ໃນໂອກາດທີ່ມາຮ່ວມງານ ( Lao ICT EXPO 2018 )

ເນື່ອງໃນໂອກາດທີ່ຄະນະຜູ້ແທນຈາກ ASOCIO ໄດ້ເດີນທາງມາຮ່ວມງານວາງສະແດງສິນຄ້າ ລາວໄອຊີທີ ເອັກໂປ ( EXPO )2018 ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 24-18 ມັງກອນ 2018 ທີ່ ສູນການຄ້າລາວໄອເຕັກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 25 ມັງກອນ 2018 ຄະນະຜູ້ແທນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືໂອກາດເຂົ້າຢ້ຽມຢາມ ບໍລິສັດລັດ ວິສາຫະກິດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ໂດຍໃຫ້ການຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນ ຈາກ ທ່ານ ຖາວອນ ສົມສະກຸນ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ລາວ ໂທລະຄົມ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ລາວ ໂທລະຄົມ ທຸກພາກສ່ວນເຂົ້າຮ່ວມຕ້ອນຮັບ.

ໃນວາລະຂອງການຢ້ຽມຢາມ ໃນຄັ້ງນີ້ ຄະນະຜູ້ແທນ ASOCIO ໄດ້ຮັບຟັງການນຳສະເໜີ ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ແລະ ສະພາບການດຳເນີນທຸລະກິດໂດຍຫຍໍ້ ຂອງ ລລທ ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາພ້ອມມອບເຄື່ອງທີ່ລະນຶກ ແລະ ຖ່າຍຮູບ ຮ່ວມກັນເພື່ອເປັນທີ່ລະນຶກ.

ອົງການອຸດສະຫະກຳຄອມພິວເຕີ ອາຊີໂອເຊຍເນຍ ASOCIO ແມ່ນສະຫະພັນເຕັກໂນໂລຢີ່ ICT ທີ່ ຈັດຕັ້ງຂື້ນໂດຍສະມາຄົມເຕັກໂນໂລຢີ ICT ເຊິ່ງເປັນຕົວແທນຈາກ 24 ປະເທດ ໃນອາຊີປາຊີຟິກ ກໍ່ຕັ້ງຂື້ນທີ ໂຕກຽວ ປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ ໃນປີ 1984 ແລະ ເປັນອົງການ ການຄ້າ ICT ສາກົນທີ່ມີຊື່ສຽງ ທີ່ສຸດໃນບັນດາປະເທດອາຊີ ແລະ ໂອເຊຍເນຍ ເຊິ່ງມີສະມາ ຊິກ ທີ່ເປັນບໍລິສັດ ດ້ານ ICT ຫຼາຍກວ່າ 10,000 ບໍລິສັດ.