11/15/2017 4:41:38 PM | ອື່ນໆ...

ລາວ ໂທລະຄົມ ອອກແຮງງານ ຕ້ອນຮັບວັນຊາດ ທີ 2 ທັນວາ ຄົບຮອບ 42 ປີ ແລະ ຕ້ອນຮັບ ລລທ ຄົບຮອບ 21 ປີ

ໃນວັນທີ 10 ພະຈິກ 2017 ທີ່ຜ່ານມາທາງ ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ພະນັກງານ ລາວ ໂທລະຄົມ ໄດ້ຮ່ວມມື, ຮ່ວມໃຈກັນອອກແຮງງານລວມ ຕາມຖະໜົນຫົນທາງອ້ອມຂ້າງ ສຳນັກງາານໃຫຍ່ ລາວ ໂທລະຄົມ ສາຍລົມ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອຕ້ອນຮັບ ລລທ ຄົບຮອບ 21 ປີ ແລະ ວັນຊາດ ທີ 2 ທັນວາ ຄົບຮອບ 42 ປີ ທີ່ຈະມາຮອດໃນໄວໆນີ້