ສາຂາ ເມືອງ ໄຊຍະບູລີ

ບ້ານ ສີເມືອງ

ໄຊຍະບູລີ

Tel: 074-211167 /

Fax: 074-211167 /

ສາຂາ ເມືອງ ຄອບ

ບ້ານ ຜາບ່ອງ

ຄອບ

Tel: 074-710027 /

Fax: 074-710027 /

ສາຂາ ເມືອງ ເງິນ

ບ້ານ ຫລວງມີໄຊ

ເງິນ

Tel: 074-214027 /

Fax: 074-214027 /

ສາຂາ ເມືອງ ຊຽງຮ່ອນ

ບ້ານ ໃໝ່ໜອງຊາງ

ຊຽງຮ່ອນ

Tel: 074-810068 /

Fax: 074-810068 /

ສາຂາ ເມືອງ ຫົງສາ

ບ້ານ ໂພນໄຊ

ຫົງສາ

Tel: 074-860027 /

Fax: 074-860027 /

ສາຂາ ເມືອງ ປາກລາຍ

ບ້ານ ຫ້ວຍຊາຍຄຳ

ປາກລາຍ

Tel: 074-215067 /

Fax: 074-215067 /

ສາຂາ ເມືອງ ປາກລາຍ ( ຫາດດ້າຍ )

ບ້ານ ຫາດດ້າຍ

ປາກລາຍ

Tel: 074-219067 /

Fax: 074-219067 /

ສາຂາ ເມືອງ ປາກລາຍ ( ດ່ານພູດູ່ )

ບ້ານ ຜາແກ້ວ

ປາກລາຍ

Tel: 074-219050 /

Fax: 074-219050 /

ສາຂາ ເມືອງ ແກ່ນທ້າວ

ບ້ານ ຈອມເພັດ

ແກ່ນທ້າວ

Tel: 074-211827 /

Fax: 074-211827 /

ສາຂາ ເມືອງ ທົ່ງມີໄຊ

ບ້ານ ໃຫຍ່

ທົ່ງມີໄຊ

Tel: 074-621622 /

Fax: 074-621622 /

ສາຂາ ເມືອງ ບໍ່ແຕນ

ບ້ານ ນາສ້ານ

ບໍ່ແຕນ

Tel: 074-4217067 /

Fax: 074-4217067 /

ສາຂາ ເມືອງ ໄຊຍະບູລີ (ຫລັກ 18)

ບ້ານ ໂພນໄຊ

ໄຊຍະບູລີ

Tel: 074-219027 /

Fax: 074-219027 /

ສາຂາ ເມືອງ ພຽງ(ນ້ຳປຸຍ)

ບ້ານ ນ້ຳປຸ້ຍ

ພຽງ

Tel: 074-211850 /

Fax: 074-211850 /

ສາຂາ ເມືອງ ພຽງ(ເກົ່າ1)

ບ້ານ ເມືອງພຽງ

ພຽງ

Tel: 074-263000 / 55550265

Fax: 074-263000 / 55550265

ສາຂາ ເມືອງ ໄຊສະຖານ

ບ້ານ ດອຍກາວ

ໄຊສະຖານ

Tel: 074-219015 / 55553569

Fax: 074-219015 / 55553569