New 3G & 4G internet

Package ສຳລັບ Sim Net, ສຳລັບ ມືຖືແບບຕື່ມເງິນ,
ສຳລັບ ມືຖືແບບລາຍເດືອນ

ເພີ່ມເຕີມ...
image01

iPhone 6

ສຳພັດປະສົບການ iPhone 6
ເທິງເຄືອຂ່າຍທີ່ດີທີ່ສຸດ

ເພີ່ມເຕີມ...
image01

LTC Apps Center

ທັງ​ໝົດ​ນີ້​ສາມາດ ດາວ​ໂຫລ​ດ​ໄດ້​ທີ່
Play store & App store

ເພີ່ມເຕີມ...
image01

Lao Telecom Wifi

ອອນໄລນ໌ແບບບໍ່ຈຳກັດ
ກັບ Lao Telecom Wifi ໃນລາຄາເລີ່ມຕົ້ນພຽງ
5000 ກີບ

ເພີ່ມເຕີມ...
image01

ກັບຄວາມໄວທີ່ເໜືອກວ່າ 4G LTE

ການສື່ສານແບບບໍ່ມີສາຍຄວາມໄວສູງໃນຍຸກທີ 4 (4th Generation )
Long Term Evolution ເທັກໂນໂລຢີໃໝ່ຫຼ້າສຸດທີ່ພັດທະນາຂື້ນ
ເພື່ອເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການຮັບສົ່ງຂໍ້ມູນໃຫ້ສູງຂື້ນ...

ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ...
image01

ບໍລິການ ໂທລະສັບ



ບໍລິການໂທລະສັບພື້ນຖານ, ມືຖື ມີທັງແບບຕື່ມເງິນ ແລະ ແບບລາຍເດືອນ.

 

ບໍລິການ ອິນເຕີເນັດ



ອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງ ມີທັງແບບຜ່ານລະບົບ ສາຍໂທລະສັບ ແລະ ບໍ່ມີສາຍ.

 

ແອັພພລິເຄຊັນ



ມີຫຼາຍບໍລິການເສີມ ແລະ ຫຼາຍ Application ໃຫ້ທ່ານເລືອກໃຊ້ບໍລິການ.

 

ໂປຣໂມຊັນ



ເຊີນທ່ານເຂົ້າເບິ່ງ ໂປຣໂມຊັນທີ່ອັບເດດໃໝ່ໆ ຈາກ ລາວໂທລະຄົມ.