ບໍລິການ ໂທລະສັບບໍລິການໂທລະສັບພື້ນຖານ, ມືຖື ມີທັງແບບຕື່ມເງິນ ແລະ ແບບລາຍເດືອນ.

 

ບໍລິການ ອິນເຕີເນັດອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງ ມີທັງແບບຜ່ານລະບົບ ສາຍໂທລະສັບ ແລະ ບໍ່ມີສາຍ.

 

ແອັພພລິເຄຊັນມີຫຼາຍບໍລິການເສີມ ແລະ ຫຼາຍ Application ໃຫ້ທ່ານເລືອກໃຊ້ບໍລິການ.

 

ໂປຣໂມຊັນເຊີນທ່ານເຂົ້າເບິ່ງ ໂປຣໂມຊັນທີ່ອັບເດດໃໝ່ໆ ຈາກ ລາວໂທລະຄົມ.