ບໍລິການ ໂທລະສັບບໍລິການໂທລະສັບພື້ນຖານ, ມືຖື ມີທັງແບບຕື່ມເງິນ ແລະ ແບບລາຍເດືອນ.

 

ບໍລິການ ອິນເຕີເນັດອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງ ມີທັງແບບຜ່ານລະບົບ ສາຍໂທລະສັບ ແລະ ບໍ່ມີສາຍ.

 

ແອັພພລິເຄຊັນມີຫຼາຍບໍລິການເສີມ ແລະ ຫຼາຍ Application ໃຫ້ທ່ານເລືອກໃຊ້ບໍລິການ.

 

ໂປຣໂມຊັນເຊີນທ່ານເຂົ້າເບິ່ງ ໂປຣໂມຊັນທີ່ອັບເດດໃໝ່ໆ ຈາກ ລາວໂທລະຄົມ.

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມພະນັກງານ ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ

1 0 1

 • ຂຶ້ນທະບຽນເບີ:
 • ອິນເຕີເນັດ ຜ່ານສາຍ:
 • ໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະຕິດຂັດ:
 • ສອບຖາມຂໍ້ມູນເບີໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະ:
 • ສະໝັກ ແລະ ດາວໂຫຼດເພງລໍສາຍ:
 • ສອບຖາມໂທຂ້າມແດນອັດຕະໂນມັດ:
 • 5551
 • 131
 • 175
 • 178
 • 5858
 • 021 555 555LTC Chat