New 3G & 4G internet

Package ສຳລັບ Sim Net, ສຳລັບ ມືຖືແບບຕື່ມເງິນ,
ສຳລັບ ມືຖືແບບລາຍເດືອນ

ເພີ່ມເຕີມ...
image01

iPhone 6

ສຳພັດປະສົບການ iPhone 6
ເທິງເຄືອຂ່າຍທີ່ດີທີ່ສຸດ

ເພີ່ມເຕີມ...
image01

LTC Apps Center

ທັງ​ໝົດ​ນີ້​ສາມາດ ດາວ​ໂຫລ​ດ​ໄດ້​ທີ່
Play store & App store

ເພີ່ມເຕີມ...
image01

Lao Telecom Wifi

ອອນໄລນ໌ແບບບໍ່ຈຳກັດ
ກັບ Lao Telecom Wifi ໃນລາຄາເລີ່ມຕົ້ນພຽງ
5000 ກີບ

ເພີ່ມເຕີມ...
image01

ກັບຄວາມໄວທີ່ເໜືອກວ່າ 4G LTE

ການສື່ສານແບບບໍ່ມີສາຍຄວາມໄວສູງໃນຍຸກທີ 4 (4th Generation )
Long Term Evolution ເທັກໂນໂລຢີໃໝ່ຫຼ້າສຸດທີ່ພັດທະນາຂື້ນ
ເພື່ອເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການຮັບສົ່ງຂໍ້ມູນໃຫ້ສູງຂື້ນ...

ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ...
image01

ບໍລິການ ໂທລະສັບບໍລິການໂທລະສັບພື້ນຖານ, ມືຖື ມີທັງແບບຕື່ມເງິນ ແລະ ແບບລາຍເດືອນ.

 

ບໍລິການ ອິນເຕີເນັດອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງ ມີທັງແບບຜ່ານລະບົບ ສາຍໂທລະສັບ ແລະ ບໍ່ມີສາຍ.

 

ແອັພພລິເຄຊັນມີຫຼາຍບໍລິການເສີມ ແລະ ຫຼາຍ Application ໃຫ້ທ່ານເລືອກໃຊ້ບໍລິການ.

 

ໂປຣໂມຊັນເຊີນທ່ານເຂົ້າເບິ່ງ ໂປຣໂມຊັນທີ່ອັບເດດໃໝ່ໆ ຈາກ ລາວໂທລະຄົມ.